Tjänstebeskrivning

Melinda är en metadatalager som för närvarande innehåller Finlands nationalbibliografi samt metadata om de material som ingår i databaser vid universitetsbiblioteken, de flesta sambiblioteken, de flesta yrkeshögskolebiblioteken som lyder under UKM samt Riksdagsbiblioteket, Depåbiblioteket och Statistikbiblioteket. Också metadata från Tammerfors stadsbibliotek - Birkalands landskapsbibliotekets och Karleby stadsbibliotek-landskapsbibliotekets databaser är med.

De bibliotek som medverkar i Melinda beskriver sina material i metadataresursen enligt gemensamma beskrivningsregler och anvisningar, samtidigt som de utnyttjar auktoriserade metadata och gemensamma verktyg. Biblioteken använder de metadata som producerats för samutnyttjande i Melinda bl.a. i sina databaser.

I regel innehåller Melinda de medverkande bibliotekens alla material. Lärdomsprov och elektroniska materialpaket har biblioteken beskrivit enligt egna principer och licensvillkor.

Anslutning till tjänsten
  • För anslutning till tjänsten krävs ett avtal
Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Bakgrundsinformation

Melinda och dess föregångare, samkatalogen LINDA, är den äldsta tjänsten bland Nationalbibliotekets nättjänster som erbjuds till biblioteksnätverket. Den bygger på den automatiserade katalogisering som de vetenskapliga bibliotekens ADB-enhet (TKAY) inledde på 1970-talet. TKAY var ett projekt som genomfördes av Undervisningsministeriet från 1970-talet fram till början av 1990-talet. År 1993 flyttades enheten till Nationalbiblioteket, dåvarande Helsingfors universitetsbibliotek. Åren 1993–1994 öppnades LINDA för informationssökning via nätet.

Genom projektet för en nationell metadataresurs har de yrkeshögskolor som lyder under UKM redan anslutit sig som nya innehållsproducenter. De första som har anslutat sig av de allmänna biblioteken är Tammerfors stadsbibliotek - Birkalands landskapsbibliotek och Karleby stadsbibliotek-landskapsbibliotek. Melinda kommer stegvis att bli en gemensam metadataresurs för alla bibliotek i Finland.

Tjänsteanvändare
  • Organisationer
  • Företag
  • Privatpersoner
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket

Organiseringssätt
  • Nätverksarbete
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: 
Nyckelord
  • kansallinen metatietovaranto
  • yhteistietokanta