Tjänstebeskrivning

Portalen Juuli – Finländska forskningspublikationer är avsedd för bläddring och sökning i publikationsuppgifter från finländska forskningsorganisationer. Referensuppgifterna i Juuli har sammanställts i samband med Undervisnings- och kulturministeriets informationsinsamling från de finländska högskolornas forskningsdatasystem.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsbelagd tjänst
Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Bakgrundsinformation

Nationalbiblioteket ansvarar för underhållet av portalen i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet och CSC.

Tjänsteanvändare
  • Organisationer
  • Privatpersoner
Styrningsansvar

UKM

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: 
Nyckelord