kansalliskirjasto_maalis_2014-23.jpg
Alternativt namn på tjänsten
Artiva
En del av en tjänstehelhet
Tjänstebeskrivning

ARTO är en referensdatabas och metadataresurs över finländska artiklar och monografier. Uppgifterna i ARTO kan sökas via det egna användargränssnittet och i Finna samt användas med hjälp av gränssnitt bl.a. vid insamling av högskolornas publikationsuppgifter.

Med inmatningsformuläret i ARTO kan alla bibliotek, vetenskapliga förläggare eller vetenskapliga samfund spara artiklar om sin bransch, sitt ämne eller sina egna publikationer så att de är lättare att hitta. 

Anslutning till tjänsten
  • För anslutning till tjänsten krävs att en kundrelation skapas genom inloggning
  • För användning av tjänsten debiteras inga avgifter

ARTO-databasen: avgiftsfri tjänst, kräver inte inloggning

 

Inmatningsformulär i ARTO:

För anslutning till tjänsten krävs att en kundrelation skapas genom inloggning

För användning av tjänsten debiteras inga avgifter

Tillämpade standarder

MARC21, ISBD

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Tjänsteanvändare
  • Organisationer
  • Privatpersoner
  • Företag

ARTO-databasen: Organisationer, företag och privatpersoner
 

Inmatningsformulär i ARTO: Organisationer

Styrningsansvar

Nationalbiblioteket, styrgruppen för informationshantering

Organiseringssätt
  • Nätverksarbete
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: 
Nyckelord