Tjänstebeskrivning

Arto är en samling av finländska artiklar och monografier i Melinda. Uppgifterna i Arto kan sökas i Finna samt användas med hjälp av gränssnitt bl.a. vid insamling av högskolornas publikationsuppgifter.

Med inmatningsformuläret i Arto kan alla bibliotek, vetenskapliga förläggare eller vetenskapliga samfund spara artiklar om sin bransch, sitt ämne eller sina egna publikationer så att de är lättare att hitta. 

Anslutning till tjänsten
  • För anslutning till tjänsten krävs ett avtal
  • För användning av tjänsten debiteras inga avgifter
Tillämpade standarder

MARC21, RDA

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Tjänsteanvändare
  • Organisationer
  • Privatpersoner
  • Företag

Inmatningsformulär i Arto: Organisationer

Styrningsansvar

Nationalbiblioteket, styrgruppen för informationshantering

Organiseringssätt
  • Nätverksarbete
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: 
Nyckelord