img_4389.jpg
Alternativt namn på tjänsten
Skosmos-ontologiaselain
En del av en tjänstehelhet
Tjänstebeskrivning

Skosmos är en tesaurus- och ontologiläsare med öppen källkod som utvecklas vid Nationalbiblioteket och som fungerar med Finto. Utvecklingen av Skosmos sker på plattformen Github och är öppen för vem som helst att följa och kommentera. Skosmos-gränssnittet finns på tio språk och översättningarna uppdateras regelbundet som en del av varje version som publiceras. Skosmos används redan även på andra ställen än i Finto, också utomlands (t.ex. Unesco och FAO använder Skosmos). Utländska aktörer har också inkluderats i utvecklingen av Skosmos, bl.a. i form av utvecklingsförslag. Skosmos har tagits fram för tesaurusar och ontologier i SKOS-format.

.

Tillämpade standarder

SKOS, SPARQL, REST, PHP

Kontaktinformation
Osma
Suominen
Biblioteksnättjänsterna
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
0503199529
02941 44377
Tjänsteanvändare
  • Företag
  • Organisationer
  • Privatpersoner
Styrningsansvar

Kansalliskirjasto

Organiseringssätt
  • Nätverksarbete
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: