img_4389.jpg
Alternativt namn på tjänsten
Doria, Julkari, Jukuri, Lauda, LUTPub, Osuva, Trepo, Theseus, UtuPub, Valto, Taju.
En del av en tjänstehelhet
Tjänstebeskrivning

Publikationsarkivtjänster erbjuder kundorganisationer ett datasystem för hantering och publicering av digitala dokument. Dokumenten kan bestå av text, till exempel artiklar, examensarbeten, böcker och rapporter, eller bilder, ljudinspelningar och videor.

Kunderna har tillgång till ett inmatningsformulär för beskrivning av material och införande av material i systemet, men materialet kan också importeras automatiskt till systemet från andra system. Materialen och deras metadata kan också enkelt införas i andra system.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsbelagd tjänst
  • För anslutning till tjänsten krävs ett avtal
Tillämpade standarder

Dublin Core, OAI-PMH, REST

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Tjänsteanvändare
  • Organisationer

Till publiceringsarkivtjänsternas kunder hör för närvarande universitet, yrkeshögskolor, forskningscentra ämbetsverk och vetenskapliga sällskap. Tjänsterna för kundorganisationer finns fritt tillgängliga via nätet.

Styrningsansvar

Nationalbiblioteket

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Nyckelord