img_4389.jpg
Alternativt namn på tjänsten
Tesaurus- och ontologiservice Finto
En del av en tjänstehelhet
Tjänstebeskrivning

Tesaurus- och ontologiservice Finto erbjuder en centraliserad publiceringskanal för tesaurusar, ontologier och klassificeringar. Finto innehåller de centrala tesaurusar och ontologier som behövs vid innehållsbeskrivning i Finland, till exempel YSA, ALLFO och KOKO. Därutöver erbjuder Finto normgivande namnformer, geografisk information osv. som behövs vid beskrivning. Dessa kan via tjänsten användas i andra program med hjälp av mångsidiga gränssnitt. Finto erbjuder också ett webbläsargränssnitt för bläddring i tesaurusarna. Finto fungerar med Skosmos, ett program med öppen källkod som utvecklas vid Nationalbiblioteket. 

Anslutning till tjänsten
  • För användning av tjänsten krävs inte att en kundrelation skapas
  • Avgiftsfri tjänst

Tesaurusar, ontologier och klassifikationer är fria tillgänglig för alla att söka i och använda via Finto-servicen.

Tillämpade standarder

SKOS, RDF, URI

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Bakgrundsinformation

Tjänsten Finto utvecklas med finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet samt Finansministeriet inom ramen för Finto-projektet vid Nationalbiblioteket. Tjänsten grundar sig på de forskningsresultat som Forskningsgruppen för semantisk beräkning vid Aalto-universitetet och Helsingfors universitet har tagit fram i FinnONTO-projektet.

Tjänsteanvändare
  • Företag
  • Organisationer
  • Privatpersoner

Ämnesordsregister används främst i bibliotekens, arkivens och museernas databaser.

Styrningsansvar

Nationalbiblioteket samt Finto-nätverket som består av representanter för Finto-tjänstens intressegrupper

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: