finna_verkkokirjasto.png
Alternativt namn på tjänsten
Söktjänsten Finna
En del av en tjänstehelhet
Tjänstebeskrivning

I söktjänsten Finna finns de finländska arkivens, bibliotekens och museernas material samlade.

I tjänsten finns information om tillgängliga material och den ger direkt åtkomst till en del av det digitaliserade innehållet. 

Utöver den nationella webbplatsen, finna.fi är också en helhet av söktjänster, med många organisationsspecifika webbsidor. Sökningen på de olika organisationernas webbsidor begränsar sig i huvudsak till den aktuella organisationens material.

Nationalbiblioteket ansvarar för utvecklingen och administrationen av Finna, men tjänsten utvecklas tillsammans med Finnas samarbetspartner. De arkiv, bibliotek och museer som medverkar i Finna ansvarar för innehållet. Nationalbiblioteket har utnyttjat program med öppen källkod i det tekniska utförandet.

Finna är född som en del av undervisnings- och kulturministeriets projekt Det nationella digitala biblioteket (2008–2017).

Anslutning till tjänsten
  • För anslutning till tjänsten krävs ett avtal
  • Maksuton palvelu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arkistoille, kirjastoille ja museoille
Tillämpade standarder

Skördande av uppgiftskällor: OAI-PMH
Uppgiftskällornas metadata: EAD, LIDO, MARC 21, Dublin Core, Forward

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Bakgrundsinformation

Finna upprätthålls av Nationalbiblioteket som även ansvarar för att utveckla Finna och bygga upp ett samarbetsnätverk. Kundgränssnittet skapas utifrån programmet VuFind med öppen källkod, och Finna utvecklas i omgångar i samarbete med arkiven, biblioteken och museerna. Programmet med öppen källkod möjliggör även annat nationellt och internationellt samarbete vid utveckling av Finna.

Tjänsteanvändare
  • Organisationer
Styrningsansvar

Alla organisationer som medverkar i Finna bildar Finna-konsortiet. Finna-konsortiegruppen är styrgrupp för Finna.

Organiseringssätt
  • Konsortium
Index terms: 
Nyckelord