Koodia tietokoneen ruudulla.
Alternativt namn på tjänsten
Koha-tjänsten
En del av en tjänstehelhet
Tjänstebeskrivning

Nationalbiblioteket producerar en bibliotekssystemtjänst som baserar sig på programmet Koha som använder öppen och avgiftsfri källkod. Med hjälp av bibliotekssystemtjänsten kan bibliotek administrera anskaffning och utlåning av sina samlingar.

Tjänsten innehåller underhåll av programvaran, utvecklingsarbete som man kommer överens om med kunden samt samordning av anskaffningen av den plattform som behövs för tjänsten. Tjänsten produceras i samarbete med CSC – IT-centret för vetenskap.

Bibliotekssystemtjänsten har designats så att beskrivningen av material görs i Melinda, medan användarnas gränssnitt är Finna. Kunderna ska sålunda ha ett giltigt avtal som ger dem rätt att använda dessa tjänster.

Som tilläggstjänst erbjuder vi också en s.k. systemadministrationstjänst, vilket innebär att Nationalbiblioteket administrerar t.ex. bibliotekssystemets inställningar i större omfattning.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsbelagd tjänst
  • För anslutning till tjänsten krävs ett avtal
Tillämpade standarder

Metadata: MARC 21
Dataskördning: REST API
Anskaffning: EDIFACT
Automater: SIP2
RFID: ISO 28560-1, ISO 28560-2, ISO 14443

 

Kontaktinformation
Koha-serviceadress
Nationalbiblioteket
Bakgrundsinformation

Bibliotekssystemet grundar sig på öppen och avgiftsfri Koha-källkod, som tillämpas för de nationella vetenskapsbibliotekens behov. Koha används också vid ett stort antal allmänna bibliotek. Nationalbiblioteket samarbetar aktivt med Koha-Suomi Oy, bibliotekens samägda serviceproducent. Nationalbiblioteket deltar också aktivt i det internationella samarbetet kring Koha och använder själv Koha.

Tjänsteanvändare
  • Organisationer
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket