Publikarbete

Kulturevenemang

Nationalbiblioteket ordnar kulturevenemang och utställningar som är öppna för alla. Vi arrangerar också utbildningar och andra evenemang för yrkesbibliotekarier.

Nationalbibliotekets vänverksamhet

Nationalbiblioteket har sammankallat ett nätverk av vänner, till vilket alla som är intresserade av bibliotekets verksamhet och bokkultur har möjlighet att ansluta sig. Vänverksamheten är informell och avgiftsfri och ett deltagande binder eller förpliktar inte till någonting.

Utställningar

Nationalbiblioteket ordnar årligen olika utställningar. Vi vill erbjuda medborgarna en varierande kulturverksamhet som bjuder på upplevelser, glädje och inspiration för informationssökning och studier i bokkultur. Utställningarna och evenemangen är gratis och öppna för alla intresserade.