Tjänstebeskrivning

Viola är Finlands nationaldiskografi och nationalbibliografi över notmaterial. Databasen innehåller uppgifter om finländska ljudinspelningar från och med 1901 och om finländska noter från och med 1977. I Viola finns uppgifter om både musikpublikationer och vilka enskilda verk och musikstycken som ingår i dem. Viola består av totalt cirka 1,1 miljon katalogposter. Databasen utökas med cirka 30 000 nya poster om året. 

I Viola finns uppgifter om musikmaterial i elva andra innehållsproducenters samlingar utöver Nationalbibliotekets, även om utländska ljudinspelningar och noter.  Aktiva innehållsproducenter är Global Music Centre och Musiikkiarkisto.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst

Sökning och kopiering av katalogposter i Viola är avgiftsfritt för alla.

För kopiering av katalogposter används gränssnitten Z39.50 och SRU. Via dessa kan biblioteken hämta enskilda poster eller mindre grupper av poster ur databaser. Bibliografiska poster är tillgängliga via gränssnitten i traditionellt MARC-format och i MARCXML-format.

Användningen av gränssnitten kräver kunskaper om bibliotekssystem och de är inte utformade för en bred publik. Till skillnad från till exempel gränssnitt av OAI-PMH-typ, är gränssnitten för kopiering av katalogposter inte heller utformade för omfattande laddning av poster. Anvisningar för användningen av gränssnitten hittar du i Melindas kundwiki (på finska).

Tillämpade standarder

ISBD, RDA (från året 2016), MARC21, ISBN, ISMN, ISRC, SFS 4900 (i sökelement), ISO 9 (i andra beskriving).

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Bakgrundsinformation

Katalogisering av ljudinspelningar inleddes 1998 vid Nationalbiblioteket. Uppgifter om inhemska ljudinspelningar som är äldre än så härstammar från Nationella ljudinspelningsarkivets databas (1901–1973), databasen Fono vid Rundradion (1974–1997) samt databasen Musti vid Jyväskylä universitet (1983–1992). Uppgifterna har kompletterats vid Nationalbiblioteket. Vissa uppgifter om de nyaste ljudinspelningarna hämtas alltjämt från Rundradion (2000–2008, 2011–).

Viola i siffror (september 2018):

126 512 ljudinspelningar som innehåller 756 702 musikstycken, 25 407 musikalier som innehåller 112 797 musikstycken och 5 145 notmanuskript.
 

Innehållsproducenter inklusive bibliotekskoder:

  • Nationalbiblioteket, FI-NLD
  • Global Music Centre, FI-Gmc
  • Musiikkiarkisto, FI-Japa
  • Åbo Akademi, Sibeliusmuseum, FI-Asm.

Andra innehållsproducenter, som har beskrivit sina material i Viola tidigare, har varit: Helsingfors universitetsbibliotek, Jyväskylä universitetsbibliotek och institutionen för musik, Sibelius-Akademin, Tammerfors universitets musikforskning, Teaterhögskolans bibliotek, Åbo yrkeshögskolans bibliotek, Åbo universitets musikvetenskap och Depåbiblioteket.

Tjänsteanvändare
  • Organisationer
  • Privatpersoner
  • Företag
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket svarar för styrningen.

 

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: 
Nyckelord