Tjänstebeskrivning

Viola är Finlands nationaldiskografi och nationalbibliografi över notmaterial. Databasen innehåller uppgifter om finländska ljudinspelningar från och med 1901 och om finländska noter från och med 1977. I Viola finns uppgifter om både musikpublikationer och vilka enskilda verk och musikstycken som ingår i dem. Viola består av totalt cirka 1 056 400 katalogposter. Databasen utökas med cirka 55 000 poster om året. 

I Viola finns uppgifter om musikmaterial i elva andra innehållsproducenters samlingar utöver Nationalbibliotekets, även om utländska ljudinspelningar och noter.  Aktiva innehållsproducenter är Global Music Centre och Finlands Jazz & Pop arkiv.

Anslutning till tjänsten
 • Avgiftsfri tjänst

Sökning och kopiering av katalogposter i Viola är avgiftsfritt för alla.

För kopiering av katalogposter används gränssnitten Z39.50 och SRU. Via dessa kan biblioteken hämta enskilda poster eller mindre grupper av poster ur databaser. Bibliografiska poster är tillgängliga via gränssnitten i traditionellt MARC-format och i MARCXML-format.

Användningen av gränssnitten kräver kunskaper om bibliotekssystem och de är inte utformade för en bred publik. Till skillnad från till exempel gränssnitt av OAI-PMH-typ, är gränssnitten för kopiering av katalogposter inte heller utformade för omfattande laddning av poster. Anvisningar för användningen av gränssnitten hittar du i Melindas kundwiki (på finska).

Tillämpade standarder

ISBD, RDA (från året 2016), MARC21, ISBN, ISMN, ISRC, SFS 4900 (i sökelement), ISO 9 (i andra beskriving).

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Bakgrundsinformation

Katalogisering av ljudinspelningar inleddes 1998 vid Nationalbiblioteket. Uppgifter om inhemska ljudinspelningar som är äldre än så härstammar från Nationella ljudinspelningsarkivets databas (1901–1973), databasen Fono vid Rundradion (1974–1997) samt databasen Musti vid Jyväskylä universitet (1983–1992). Uppgifterna har kompletterats vid Nationalbiblioteket. Vissa uppgifter om de nyaste ljudinspelningarna hämtas alltjämt från Rundradion (2000–2008, 2011–).

Viola i siffror (mars 2016):

123 828 ljudinspelningar som innehåller 759 067 musikstycken, 25 500 musikalier som innehåller 100 243 musikstycken och 5 030 notmanuskript.
 

Innehållsproducenter inklusive bibliotekskoder:

 • Nationalbiblioteket, FI-NLD
 • Global Music Centre, FI-Gmc
 • Finlands Jazz & Pop arkiv, FI-Japa.

Även dessa innehållsproducenter har beskrivit sina material i Viola:

 • Helsingfors universitetsbibliotek, musikvetenskap
 • Jyväskylä universitetsbibliotek
 • Jyväskylä universitet, institutionen för musik
 • Sibelius-Akademin
 • Tammerfors universitet, musikforskning
 • Teaterhögskolans bibliotek
 • Åbo yrkeshögskolas bibliotek
 • Åbo universitet, musikvetenskap
 • Depåbiblioteket
 • Åbo Akademi, Sibeliusmuseum.
Tjänsteanvändare
 • Organisationer
 • Privatpersoner
 • Företag
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket svarar för styrningen.

Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket.

Nationalbiblioteket skapar nationaldiskografin i samarbete med Rundradion.

Organiseringssätt
 • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: 
Nyckelord