Tjänstebeskrivning

Viola är Finlands nationaldiskografi och nationalbibliografi över notmaterial. Databasen innehåller uppgifter om finländska ljudinspelningar från och med 1901 och om finländska noter från och med 1977. I Viola finns uppgifter om både musikpublikationer och vilka enskilda verk och musikstycken som ingår i dem. Viola består av totalt cirka 1,1 miljon katalogposter. Databasen utökas med cirka 20 000 nya poster om året. 

National diskografi Viola, national bibliografi Fennica, samt med nationalsamlingen, referenser till finländska tryckta noter och musikinspelningar och referenser till artiklar finns i Söktjänst för Nationalbiblioteket.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst

Sökning i Viola via Söktjänst för Nationalbiblioteket är avgiftsfritt för alla.

Tillämpade standarder

ISBD, RDA (från året 2016), MARC21, ISBN, ISMN, ISRC, SFS 4900 (i sökelement), ISO 9 (i andra beskriving).

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Bakgrundsinformation

Katalogisering av ljudinspelningar inleddes 1998 vid Nationalbiblioteket. Uppgifter om inhemska ljudinspelningar som är äldre än så härstammar från Nationella ljudinspelningsarkivets databas (1901–1973), databasen Fono vid Rundradion (1974–1997) samt databasen Musti vid Jyväskylä universitet (1983–1992). Uppgifterna har kompletterats vid Nationalbiblioteket. Vissa uppgifter om de nyaste ljudinspelningarna hämtas alltjämt från Rundradion (2000–2008, 2011–).

Viola i siffror (september 2018):

126 512 ljudinspelningar som innehåller 756 702 musikstycken, 25 407 musikalier som innehåller 112 797 musikstycken och 5 145 notmanuskript.

Innehållsproducent inklusive bibliotekskod:

  • Nationalbiblioteket, FI-NLD

Andra innehållsproducenter, som har beskrivit sina material i Viola tidigare, har varit: Helsingfors universitetsbibliotek, Jyväskylä universitetsbibliotek och institutionen för musik, Global Music Centre, Musiikkiarkisto, Sibelius-Akademin, Tammerfors universitets musikforskning, Teaterhögskolans bibliotek, Åbo yrkeshögskolans bibliotek, Åbo universitets musikvetenskap, Depåbiblioteket, och Sibeliusmuseum (Åbo Akademi).

Tjänsteanvändare
  • Organisationer
  • Privatpersoner
  • Företag
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket svarar för styrningen.

 

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: 
Nyckelord