Tjänstebeskrivning

Med tjänsten Europeana Formula kan arkiven, biblioteken och museerna i Finland införa metadata om sina material i Europeana, den europeiska portalen för kulturmaterial (europeana.eu). Nationalbiblioteket ger organisationer som ingått ett avtal handledning i vilken typ av bakgrundsarbete som krävs för att exportera metadata. I Europeana når materialen ut till en bredare användarkrets, och innehållen i Europeana utnyttjas också i flera innovativa projekt som främjar den digitala kulturens tillgänglighet.

Anslutning till tjänsten
  • För anslutning till tjänsten krävs ett avtal
Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Bakgrundsinformation
Tjänsteanvändare
  • Organisationer
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket

Organiseringssätt
  • Nätverksarbete