Tjänstebeskrivning

Elektra är en tjänst som Nationalbiblioteket tillhandahåller i samarbete med Kopiosto. Elektra innehåller upphovsrättsligt skyddade inhemska vetenskapliga tidningsartiklar. Materialet omfattar över 30 000 artiklar från cirka 40 tidskrifter, i huvudsak med början från mitten av 1990-talet.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsbelagd tjänst
Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Bakgrundsinformation

Materialet är tillgängligt via både tjänstens eget användargränssnitt och databasen Arto.

Tjänsteanvändare
  • Organisationer
  • Privatpersoner
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket och Kopiosto ry

Organiseringssätt
  • Kompanjonskap
Index terms: 
Nyckelord