Kulturtjänster

Guidade rundturer

Aktuellt

Tills vidare ordnas guidade rundturer endast på tisdagar och torsdagar. Om coronaläget förändras kan öppettiderna och tjänsterna ändras med kort varsel.

Vi tar emot förfrågningar om guidade turer på e-posten kk-opastukset@helsinki.fi

Kulturevenemang

Nationalbiblioteket ordnar kulturevenemang och utställningar som är öppna för alla. Vi arrangerar också utbildningar och andra evenemang för yrkesbibliotekarier.

Utställningar

Nationalbiblioteket ordnar årligen olika utställningar. Vi vill erbjuda medborgarna en varierande kulturverksamhet som bjuder på upplevelser, glädje och inspiration för informationssökning och studier i bokkultur. Utställningarna och evenemangen är gratis och öppna för alla intresserade.