Tjänstebeskrivning

Överlåtelse av friexemplar när det gäller tryckalster och upptagningar enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007).

Syftet med verksamheten är att bevara den nationella publikationsproduktionen och att ställa den till förfogande för forskare och andra som behöver informationen nu och i framtiden. I friexemplarssamlingarna förvaras också sådant material vars tillgänglighet snabbt upphör och som inte förvaras av andra bibliotek.

Överlåtelseskyldiga är:

  • framställaren, då publikationen eller upptagningen har framställts i Finland
  • utgivaren eller förläggaren, då den framställer sin produkt själv eller låter tillverka den utomlands för distribution i Finland
  • importören, då utgivaren eller förläggaren inte har verksamhetsställe i Finland.

Friexemplar av material som framställs i Finland inklusive följesedlar ska överlåtas till Nationalbiblioteket per kvartal i januari, april, juli och oktober. Material som framställs utomlands ska överlåtas inom 30 dagar från det att det har förts in i landet. Vid behov kan en annan överlåtelsefrekvens avtalas.

Materialet beskrivs i tillämpliga delar i nationalbibliografin Fennica och nationaldiskografin Viola, som är tillgängliga på nätet genom Nationalbibliotekets söktjänst. De deponerade materialen är tillgängliga på Nationalbiblioteket och på de övriga friexemplarsbiblioteken.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst

Den överlåtelseskyldige svarar för kostnaderna för överlåtelsen.

Kontaktinformation
Friexemplarstjänsten
Nationalbiblioteket
Friexemplarsbyrån, PB 15
00014 Helsingfors universitet
+358 (0)2941 44321 (arkisin/vardagar/weekdays 9-12)
Tjänsteanvändare
  • Företag
  • Privatperson
  • Organisationer

Framställare, utgivare och importörer av material.

Styrningsansvar

Nationalbiblioteket, Undervisnings- och kulturministeriet.

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: