Tjänstebeskrivning

Överlåtelse av elektroniska, dvs. digitala friexemplar enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial. Publikationerna kan överlåtas till friexemplarsbyrån med en e-blankett eller (enligt avtal) via en SFTP-förbindelse eller på ett lagringsmedium.

Syftet med verksamheten är att bevara den nationella digitala publikationsproduktionen och att ställa den till förfogande för forskare och andra som behöver informationen nu och i framtiden.

Nätutgivare är skyldiga att överlåta elektroniska publikationer om de inte kan samlas in automatiskt.

Digitala material beskrivs i tillämpliga delar i nationalbibliografin Fennica och nationaldiskografin Viola. De deponerade materialen är tillgängliga på Nationalbiblioteket och på de övriga friexemplarsbiblioteken samt på dataterminaler för friexemplar vid Nationella audiovisuella institutet och i Riksdagsbiblioteket.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst

Den överlåtelseskyldige svarar för kostnaderna för överlåtelsen.

Kontaktinformation
Friexemplarstjänsten
Nationalbiblioteket
Vapaakappaletoimisto, PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
+358 (0)2941 44321 (arkisin/vardagar/weekdays 9-12)
Tjänsteanvändare
  • Organisationer
  • Privatperson
  • Företag

Nätutgivare, inklusive materialförmedlare, nätbokhandlar och nätmusikbutiker.

Styrningsansvar

Nationalbiblioteket, Undervisnings- och kulturministeriet.

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: