Tjänstebeskrivning

Överlåtelse av elektroniska, dvs. digitala friexemplar enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial. Publikationerna kan överlåtas till friexemplarsbyrån med en e-blankett eller (enligt avtal) via en SFTP-förbindelse eller på ett lagringsmedium.

Syftet med verksamheten är att bevara den nationella digitala publikationsproduktionen och att ställa den till förfogande för forskare och andra som behöver informationen nu och i framtiden.

Nätutgivare är skyldiga att överlåta elektroniska publikationer på Nationalbibliotekets begäran om de inte kan samlas in automatiskt.

Materialet beskrivs i tillämpliga delar i nationalbibliografin Fennica och nationaldiskografin Viola, som är tillgängliga på nätet genom Nationalbibliotekets söktjänst. De deponerade materialen är tillgängliga på Nationalbiblioteket och på de övriga friexemplarsbiblioteken samt på dataterminaler för friexemplar vid Nationella audiovisuella institutet och i Riksdagsbiblioteket.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst

Den överlåtelseskyldige svarar för kostnaderna för överlåtelsen.

Kontaktinformation
Friexemplarstjänsten
Nationalbiblioteket
Friexemplarsbyrån, PB 15
00014 Helsingfors universitet
+358 (0)2941 44321 (arkisin/vardagar/weekdays 9-12)
Tjänsteanvändare
  • Organisationer
  • Privatperson
  • Företag

Nätutgivare, inklusive materialförmedlare, nätbokhandlar och nätmusikbutiker.

Styrningsansvar

Nationalbiblioteket, Undervisnings- och kulturministeriet.

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: