Friexemplarsverksamheten

Mottagning av elektroniska friexemplar

Överlåtelse av elektroniska, dvs. digitala friexemplar enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial. Publikationerna kan överlåtas till friexemplarsbyrån med en e-blankett eller (enligt avtal) via en SFTP-förbindelse eller på ett lagringsmedium.

Syftet med verksamheten är att bevara den nationella digitala publikationsproduktionen och att ställa den till förfogande för forskare och andra som behöver informationen nu och i framtiden.

Mottagning av fysiska friexemplar

Överlåtelse av friexemplar när det gäller tryckalster och upptagningar enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007).

Syftet med verksamheten är att bevara den nationella publikationsproduktionen och att ställa den till förfogande för forskare och andra som behöver informationen nu och i framtiden. I friexemplarssamlingarna förvaras också sådant material vars tillgänglighet snabbt upphör och som inte förvaras av andra bibliotek.

Överlåtelseskyldiga är: