Forsknings- och studietjänster

Datatjänster

Nationalbibliotekets datatjänster erbjuder ett brett urval av tjänster för studenter, forskare, konstnärer och andra som behöver data. Vi betjänar alla vetenskapsgrenar och våra data kan också användas av andra än forskare. Våra digitaliserade material finns i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi, där du också kan ladda ner och skapa dataset för eget bruk med tjänstens nedladdningsverktyg. Nationalbibliotekets datakatalog ger dig tillgång till data som du kan använda med hjälp av verktyg som vi utvecklat.

Forskningssamarbete

Nationalbiblioteket deltar i forskningsprojekt som gör våra material tillgängligare och användbarare och som förbättrar deras kvalitet, exempelvis genom ny innehållsinformation eller användning av applikationer baserade på artificiell intelligens.   

Öppen publicering

FinElib förhandlar med vetenskapliga förläggare om avtal som inkluderar open access-förmåner. Avtalen gör det möjligt för skribenter att publicera sina artiklar som öppet tillgängliga, antingen kostnadsfritt eller till reducerad författaravgift. Du hittar råd om öppet tillgänglig publicering på FinELibs webbplats.

Visningar av samlingarna för studerande

Personalen förevisar bibliotekets samlingar och berättar om hur de kan användas för forskning. Visningarna lämpar sig för studerande i alla skeden av studierna, från grundkurser till proseminarium.