Tjänstebeskrivning

Specialtesaurus för musik CILLA är den svenskspråkiga översättningen av MUSA. CILLA är ett tvåspråkigt ämnesordsregister för musik där motsvarande finskspråkiga term visas vid sidan av den svenskspråkiga termen. CILLA har använts i databaser sedan 1998.

Åbo Akademi ansvarar för termerna i CILLA, som upprätthålls av Nationalbiblioteket.

CILLA innehåller för närvarande cirka 1 100 termer.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst
Tillämpade standarder

SFS 5471

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Tjänsteanvändare
  • Organisationer
  • Privatperson
  • Företag
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket och Luumu-arbetsgruppen svarar för styrningen.

CILLA upprätthålls av Nationalbiblioteket och det innehållsmässiga ansvaret innehas av Åbo Akademis bibliotek.

Organiseringssätt
  • Kompanjonskap
Index terms: 
Nyckelord