Tjänstebeskrivning

ONIX for Books är ett internationellt beskrivnings- och dataöverföringsformat för böcker och andra publikationer. Formatet upprätthålls av EDItEUR. ONIX-centralen svarar för upprätthållande och utveckling av den finländska applikationen i samarbete med aktörer inom bokbranschen.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst
Kontaktinformation
Kiti
Vilkki-Eriksson
Informationsspecialist
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
+358 50 448 6353
Tjänsteanvändare
  • Organisationer
  • Företag
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket och Kirjavälitys svarar för underhåll och utveckling av den finländska applikationen.

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: