Tjänstebeskrivning

Musiikin asiasanasto MUSA är ett specialregister för musik som anknyter till Yleinen suomalainen asiasanasto (YSA). De mest centrala termerna i MUSA ingår även i YSA. MUSA har använts i databaser sedan 1988. MUSA upprätthålls av Luumu, nationella arbetsgruppen för katalogisering och innehållsbeskrivning av musik, i samarbete med Nationalbiblioteket.

MUSA innehåller cirka 1 400 termer. Termerna används vid ämnesordsindexering av musikmaterial och vid ämnesrelaterad informationssökning. Användning av termerna gör det lättare att hitta information.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst
Tillämpade standarder

SFS 5471

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Tjänsteanvändare
  • Organisationer
  • Företag
  • Privatpersoner
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket och Luumu-arbetsgruppen svarar för styrningen.

MUSA upprätthålls av Nationalbiblioteket och det innehållsmässiga ansvaret innehas av Luumu-arbetsgruppen.

Organiseringssätt
  • Kompanjonskap
Index terms: 
Nyckelord