Tjänstebeskrivning

MARC 21 är ett internationellt beskrivnings- och dataöverföringsformat som upprätthålls och utvecklas av Kongressbiblioteket.  Nationalbiblioteket tillhandahåller finsk- och svenskspråkiga versioner av formatet, ger handledning och utbildning i anknytning till dem och upprätthåller internationella kontakter. I tjänsten ingår också att producera konversioner mellan olika formatversioner och uppdateringar för användning i bibliotekssystem. För skapande och testning av konversioner erbjuds det separata programmet USEMARCON.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst
Tillämpade standarder

ISO 2704 konverteringsformat

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Bakgrundsinformation

Kongressbibliotekets MARC 21-webbplats: http://www.loc.gov/marc/

Tjänsteanvändare
  • Bibliotek
  • Systemleverantörer
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket svarar för utveckling av tjänsten.

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: 
Nyckelord
  • Marc 21 -formaatti