Alternativt namn på tjänsten
KOKO
Tjänstebeskrivning

KOKO är en samling av finländska ontologier som är anslutna till varandra genom spegling. Stommen i KOKO är Allmän finländsk ontologi ALLFO, till vilken ett antal ontologier inom specialområden har anslutits. Totalt innehåller KOKO cirka 50 000 begrepp. De övriga ontologier som ingår i KOKO är:

 • naturresurs- och miljöontologi AFO,
 • ontologi för offentlig förvaltning JUHO,
 • ontologi för fiktivt material KAUNO,
 • ontologi för språkvetenskap KTO,
 • ontologi för litteraturvetenskap KITO,
 • ontologi för kulturforskning KULO,
 • ontologi för affärsverksamhet LIITO,
 • ontologi för trafik LIIKO,
 • ontologi för museibranschen MAO,
 • ontologi för musik MUSO,
 • sotatieteen ontologia SOTO
 • konstindustriella ontologin TAO,
 • ontologi för hälsa och välfärd TERO,
 • arbetarskyddsfondens ontologi TSR
 • och fotografiska ontologin VALO.

​Tjänsten Finto ansvarar för att upprätthålla ALLFO och uppdatera den i KOKO samt för att koordinera KOKO-samarbetet. För varje ontologi inom ett specialområde har en ägarorganisation utnämnts som svarar för att upprätthålla den aktuella ontologin. På vissa villkor kan även fler ontologier inom specialområden inkluderas i KOKO efter behov.

-

Tillämpade standarder

ISO 25964-1:2011 (Information and documentation - Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 1: Thesauri for information retrieval)

ISO 25964-2:2013 (Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 2: Interoperability with other vocabularies)

SKOS

URI

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Bakgrundsinformation

Nationalbiblioteket har tillsammans med ontologiutvecklarnas samarbetsgrupp  gjort upp riktlinjer för utvecklingen av de ontologier som baserar sig på ALLFO. De ontologier som ingår i KOKO baserar sig på ALLFO. 

Tjänsteanvändare
 • Företag
 • Organisationer
 • Privatpersoner
Styrningsansvar

-

Organiseringssätt
 • Nätverksarbete
Index terms: