Tjänstebeskrivning

KOKO är en samling av finländska ontologier som är anslutna till varandra genom spegling. Stommen i KOKO är Allmän finländsk ontologi ALLFO, till vilken ett antal ontologier inom specialområden har anslutits. Totalt innehåller KOKO cirka 50 000 begrepp. De övriga ontologier som ingår i KOKO är:

 • naturresurs- och miljöontologi AFO,
 • julkishallinnon ontologia JUHO,
 • fiktiivisen aineiston ontologia KAUNO,
 • kielitieteen ontologia KTO,
 • kirjallisuudentutkimuksen ontologia KITO,
 • kulttuurintutkimuksen ontologia KULO,
 • liiketoimintaontologia LIITO,
 • ontologi för museibranschen MAO,
 • liikenteen ontologia LIIKO,
 • ontologi för musik MUSO,
 • konstindustriella ontologin TAO,
 • ontologi för hälsa och välfärd TERO,
 • Työsuojelurahaston ontologia TSR
 • och fotografiska ontologin VALO.

​Tjänsten Finto ansvarar för att upprätthålla ALLFO och uppdatera den i KOKO samt för att koordinera KOKO-samarbetet. För varje ontologi inom ett specialområde har en ägarorganisation utnämnts som svarar för att upprätthålla den aktuella ontologin. På vissa villkor kan även fler ontologier inom specialområden inkluderas i KOKO efter behov.

-

Tillämpade standarder

ISO 25964-1:2011 (Information and documentation - Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 1: Thesauri for information retrieval)

ISO 25964-2:2013 (Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 2: Interoperability with other vocabularies)

SKOS

URI

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Bakgrundsinformation

Tjänsten Finto har tillsammans med de som upprätthåller de ontologier som ingår i KOKO upprättat formella riktlinjer och rekommendationer för ontologierna i KOKO. Finto anordnar öppna KOKO-workshopar där man tar upp frågor och nyheter om KOKO och fattar gemensamma linjebeslut om KOKO. Innehållet i de redan anordnade workshoparna finns i Ämnesordsregister och ontologier-kundwiki.

Tjänsteanvändare
 • Företag
 • Organisationer
 • Privatpersoner
Styrningsansvar

-

Organiseringssätt
 • Nätverksarbete
Index terms: