Tjänstebeskrivning

ISSN-numret identifierar seriella publikationer. Finlands nationella ISSN-central svarar för tilldelningen av nummer i Finland och skickar uppgifter om publikationer som tilldelats ISSN-nummer till databasen ISSN Portal.

Identifikationsnumren som en del av metadata betjänar hela förlagsbranschen och bibliotekssektorn och gör det enklare att identifiera, hantera och hitta publikationer. Numren används bl.a. i beställnings- och distributionssystem inom förlagsbranschen för att påskynda identifieringen av publikationer samt i internationella och nationella samkataloger och bibliografier samt i lånesystem vid bibliotek och vid informationssökning. ISSN är fast sammanlänkat med publikationens namn. Om publikationens namn ändras måste även numret ändras. Olika publikationsformer tilldelas ett eget ISSN-nummer.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst

Avgiftsfri tjänst

 

Tillämpade standarder

Internationella standardiseringsorganisationen ISO upprätthåller den internationella ISSN-standarden ISO 3297:1998 och Finlands Standardiseringsförbund SFS rf upprätthåller den finländska ISSN-standarden SFS 4435:1998.

Bakgrundsinformation

Internationella ISSN-centralen koordinerar och utvecklar verksamheten i ISSN-nätverket, upprätthåller databasen ISSN Portal och distribuerar ISSN-nummer till de nationella centralerna.

Internationella ISSN-centralen

http://www.issn.org/

ISSN Manual

http://www.issn.org/understanding-the-issn/assignment-rules/issn-manual/

Tjänsteanvändare
  • Företag
  • Organisationer
  • Privatpersoner
Styrningsansvar

Finlands ISSN-central

 

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: 
Nyckelord