Tjänstebeskrivning

ISNI-numret (International Standard Name Identifier) identifierar globalt, unikt och permanent personers och organisationers identiteter. Med hjälp av ISNI-numret går det att särskilja personer och organisationer med samma eller liknande namnformer. Under ett ISNI-nummer samlas ihop de varierande namnformerna på en person eller organisation. (t.ex. olika translitterationer på samma namn).

Nationalbiblioteket ger inte tillsvidare ISNI-nummer åt aktörer (personer eller organisationer). Nationalbiblioteket har varit medlem i ISNI-organisationen från oktober 2013 (ISNI-medlemmar kan ansöka ISNI-nummer för den egna organisationens katalogposter med dataöverföringar). För att kunna förmedla ISNI-nummer till andra parter behövs ett ISNI Registration Agency -status. Förberedelser för det är igång, men tidtabellen är inte fastslagen.

ISNI-databasen innehåller flera finländska namn, som har överförts från diverse internationella register. Dessa namnformer har inte auktoriserats på Nationalbiblioteket och de ISNI-nummer som är förknippade med namnformerna är inte alltid användbara. Innan finländska personers eller organisationers ISNI-nummer kan tas i bruk, bör en kontroll av möjliga dubbla ISNI-nummer utföras. ISNI-numret kan användas ifall det inte finns flera ISNI-nummer för samma aktör och det inte har förknippats felaktigt olika identiteter eller organisationer under ett ISNI-nummer.

Nationalbiblioteket anger inte tillsvidare ISNI-nummer i nationalbibliografin Fennica, men det blir aktuellt i framtiden.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsbelagd tjänst
  • För anslutning till tjänsten krävs ett avtal
  • Avgiftsfri tjänst
Tillämpade standarder

Den Internationella standardiseringsorganisationen ISO upprätthåller ISNI-standarden ISO 27729. Finlands Standardiseringsförbund SFS rf upprätthåller den finländska ISNI-standarden SFS-ISO 27729.

Kontaktinformation
Aktörsbeskrivningstjänsten
Nationalbiblioteket
Bakgrundsinformation

Den internationella ISNI-byrån (ISNI International Agency http://www.isni.org/about) ansvarar för ISNI-databasen och för distributionen av ISNI-nummer. De ISNI-nummer som tagits i bruk går att söka på ISNIs webbsidor http://www.isni.org/search.   

Tjänsteanvändare
  • Företag
  • Privatperson
  • Organisationer
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket bär ansvaret för att styra verksamheten

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: 
Nyckelord