Tjänstebeskrivning

ISNI (International Standard Name Identifier) är en identifikator som ger en unik identitet för personer och institutioner. Med hjälp av den unika identifikatorn kan man särskilja personer eller institutioner med samma namn. En person eller institution som uppträder under flera namn eller pseudonymer, identifieras i systemet med endast ett ISNI-nummer. Detta gäller även t.ex. olika translittererade namnformer.

Tillsvidare går det inte att ansöka om ett ISNI åt person- eller institutionsnamn via Nationalbiblioteket. Nationalbiblioteket är medlem i ISNI-organisationen sedan 2013, men har inte ännu det Registration Agency -status, som krävs för att kunna dela ut identifikatorer på nationell nivå. Under hösten 2016 ska den första batchkörningen från auktoritetsdatabasen Asteri till ISNI-databasen förverkligas. I den första fasen ingår alla institutionsnamn som finns i Asteri, vilket utgör ca 41 000 auktoritetsposter.

ISNI-databasen innehåller flera finländska namn, som har överförts från diverse internationella register. Dessa namnformer har inte auktoriserats på Nationalbiblioteket och kan därmed innehålla felaktigheter. Tillsvidare bör de finländska namnformerna kontrolleras innan de tas i bruk. Ifall samma namnform härstammar från flera olika biblioteksdatabaser, kan ISNI-beteckningen som anknyter till namnformen användas.

I nationalbibliografin Fennica har man inte ännu infört ISNI-beteckningar. Granskningsarbetet av namnformer och tillhörande ISNI-beteckningar påbörjas i framtiden, då registrering av ISNI-beteckningar startar vid Nationalbiblioteket.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsbelagd tjänst
Tillämpade standarder

ISNI utvecklades under Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) som ISO standard nummer 27729. Finlands Standardiseringsförbund SFS rf upprätthåller den finländska ISNI-standarden SFS-ISO 27729.

Kontaktinformation
Aktörsbeskrivningstjänsten
Nationalbiblioteket
Bakgrundsinformation

Den internationella ISNI-centralen ansvarar för ISNI-databasen och för utdelningen av ISNI-beteckningar. ISNI-centralens webbsidor: https://www.isni.org/

Tjänsteanvändare
  • Företag
  • Privatperson
  • Organisationer
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket bär ansvaret för att styra verksamheten

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: 
Nyckelord