Tjänstebeskrivning

ISBN-numret identifierar böcker som är avsedda för offentligt bruk. Finlands nationella ISBN-central svarar för tilldelningen av ISBN-nummer i Finland. Centralen upprätthåller ett nationellt förlagsregister och förmedlar information om finländska förläggare för nationellt och internationellt bruk.

Identifikationsnumren som en del av metadata betjänar hela förlagsbranschen och bibliotekssektorn och gör det enklare att identifiera, hantera och hitta publikationer. Numren används bl.a. i beställnings- och distributionssystem inom förlagsbranschen för att påskynda identifieringen av publikationer samt i internationella och nationella samkataloger och bibliografier samt i lånesystem vid bibliotek och vid informationssökning.

Alla böcker samt varje publikationsform och varje ändrad upplaga av dem tilldelas ett eget ISBN-nummer. Detta underlättar identifieringen av publikationer i förlagsbranschens distributionskedja och garanterar att kunden får önskad publikation. Publikationsformen kan vara tryckt bok, audiovisuell eller elektronisk inspelning.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst

Avgiftsfri tjänst

Tillämpade standarder

Internationella standardiseringsorganisationen ISO upprätthåller den internationella ISBN-standarden ISO 2108 och Finlands Standardiseringsförbund SFS rf upprätthåller den finländska ISBN-standarden SFS-ISO 2108.

 

Bakgrundsinformation

Internationella ISBN-centralen koordinerar och utvecklar ISBN-verksamheten i samarbete med de nationella ISBN-centralerna. Centralen upprätthåller ett internationellt system för nummertilldelning och ett förlagsregister.

Internationella ISBN-centralens webbplats

https://www.isbn-international.org/

ISBN Users' Manual

https://www.isbn-international.org/content/isbn-users-manual

Tjänsteanvändare
  • Företag
  • Organisationer
  • Privatpersoner
Styrningsansvar

Finlands ISBN-central

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: 
Nyckelord