Tjänstebeskrivning

Dublin Core är ett format för beskrivning av digitala material. Det möjliggör i princip enkel och smidig beskrivning som är tillgänglig även för personer utanför biblioteksbranschen. Nationalbiblioteket upprätthåller finländska program- och lagringsinstruktioner och skapar programprofiler för olika material. Formatet används i publikationsarkiv, till exempel Nationalbibliotekets tjänster Doria och Theseus. Biblioteket är medlem i DCMI (Dublin Core Metadata Initiative), organisationen bakom formatet Dublin Core, och deltar i dess förvaltning.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst
Tillämpade standarder

SFS 5895

Kontaktinformation
Ulla
Ikäheimo
Biblioteksnättjänsterna
Kansalliskirjasto
PL 26 (Kaikukatu 4)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
0503199587
02941 44603
Bakgrundsinformation

Den internationella utvecklargemenskapen arbetar aktivt och olika arbetsgrupper utarbetar instruktioner och utbildningsmaterial http://dublincore.org/

Dublin Core Metadata Terms är grundterminologin för formatet och utifrån den skapas olika programprofiler.

Tjänsteanvändare
  • Bibliotek
  • Forskare
  • Utgivare
Styrningsansvar

DCMI (Dublin Core Metadata Initiative)

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: