Tjänstebeskrivning

Dublin Core är ett format för beskrivning av digitala material. Det möjliggör i princip enkel och smidig beskrivning som är tillgänglig även för personer utanför biblioteksbranschen. Nationalbiblioteket upprätthåller finländska program- och lagringsinstruktioner och skapar programprofiler för olika material. Formatet används i publikationsarkiv, till exempel Nationalbibliotekets tjänst Doria. Biblioteket är medlem i DCMI (Dublin Core Metadata Initiative), organisationen bakom formatet Dublin Core, och deltar i dess förvaltning.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst
Tillämpade standarder

SFS 5895

Kontaktinformation
Dublin Core -tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Bakgrundsinformation

Den internationella utvecklargemenskapen arbetar aktivt och olika arbetsgrupper utarbetar instruktioner och utbildningsmaterial http://dublincore.org/

Dublin Core Metadata Terms är grundterminologin för formatet och utifrån den skapas olika programprofiler.

Tjänsteanvändare
  • Bibliotek
  • Forskare
  • Utgivare
Styrningsansvar

DCMI (Dublin Core Metadata Initiative)

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: