Tjänstebeskrivning

Beskrivningsreglerna ger anvisningar för beskrivaren att producera metadata av hög kvalitet. Produktionen av beskrivningar förutsätter att beskrivningsreglerna behärskas.

Beskrivningsregeltjänsten ger råd angående hur de finskspråkiga beskrivningsreglerna anpassas vid beskrivning av biblioteksresurser och vid beskrivning av aktörer, orter och ämnen som har en relation till resursen. I Finland tillämpas beskrivningsreglerna RDA (Resource Description and Access) och ISBD (International Standard Bibliographic Description). Det är också möjligt att få utbildning i användning av reglerna.

Utöver beskrivningsregler erbjuder tjänsten rådgivning när det gäller tillämpning av begreppsmodeller och mappningar (omvandlingsregler).

RDA-beskrivningsregeln är tillgänglig via den avgiftsbelagda RDA Toolkit - tjänsten. Tjänsten kräver ett licensavtal och inloggningskoder som tilldelas användarna. Den centralt finansierade nationella licensen gäller för biblioteken från början av år 2019.

ISBD-beskrivningsreglerna finns tillgängliga avgiftsfritt och utan registrering på en webbplats som upprätthålls av Nationalbiblioteket.

Tillämpade standarder
  • RDA, ISBD, LRM (Library Reference Model).
  • Dessa standardliknande regler och begreppsmodeller som styr beskrivningsarbetet upprätthålls av biblioteksbranschens internationella utvecklingsnätverk:
Kontaktinformation
Tjänsteadress
Tjänsteanvändare
  • Biblioteken
  • museér
  • arkiv
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket svarar för styrningen. Nationalbiblioteket utarbetar beskrivningsreglerna i samarbete med gruppen för beskrivningsstandarder .

Webbplats för gruppen för beskrivningsstandarder: https://www.kiwi.fi/x/Hor9Ag (på Finska)

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: 
Nyckelord