Tjänstebeskrivning

Beskrivningsreglerna hjälper beskrivningsförfattaren att skapa högkvalitativa metadata. För att kunna skapa beskrivningar krävs att man behärskar beskrivningsreglerna.

Beskrivningsregeltjänsten ger råd om hur de finskspråkiga beskrivningsreglerna ska tillämpas vid beskrivning av biblioteksmaterial och därtill anknytande aktörer och ämnen. I Finland tillämpas beskrivningsreglerna RDA (Resource Description and Access) och ISBD (International Standard Bibliographic Description). Det är också möjligt att få utbildning i användning av reglerna.

Utöver beskrivningsregler erbjuder tjänsten rådgivning när det gäller tillämpning av begreppsmodeller och mappningar (omvandlingsregler).

RDA-beskrivningsreglerna finns i den avgiftsbelagda tjänsten RDA toolkit. Tjänsten kräver ett licensieringsavtal och användarna får användarkoder till den.

ISBD-beskrivningsreglerna finns tillgängliga avgiftsfritt och utan registrering på en webbplats som upprätthålls av Nationalbiblioteket.

Tillämpade standarder
  • RDA, ISBD, FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), FRAD (Functional Requirements for Authority Data), FRSAD (Functional Requirements for Subject Authority Data). Dessa standardliknande regler och begreppsmodeller som styr beskrivningsarbetet upprätthålls av biblioteksbranschens internationella utvecklingsnätverk:
Kontaktinformation
Tjänsteadress
Tjänsteanvändare
  • -
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket svarar för styrningen. Nationalbiblioteket utarbetar beskrivningsreglerna i samarbete med gruppen för beskrivningsstandarder .

Webbplats för gruppen för beskrivningsstandarder: https://www.kiwi.fi/x/Hor9Ag (på Finska)

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: 
Nyckelord