Tjänstebeskrivning

Allmän finländsk ontologi ALLFO är en trespråkig (finska, svenska, engelska) ontologi, som huvudsakligen innehåller allmänbegrepp men som också innehåller ett flertal ämnesområdens specialterminologi. Den finskspråkiga versionen av ALLFO heter YSO.

Med ontologi avses en begreppshierarki som beskriver begreppen inom ett visst ämnesområde och relationerna mellan dem i maskinläsbar form. En ontologi identifierar begrepp i stället för termer med specifika identifikatorer (URI).

ALLFO är uppbyggd utifrån de innehållsbeskrivningsbehov och begreppsapparater som finns inom den finländska kulturkretsen. Ontologin är avsedd att användas särskilt när ämnesområdena för materialet som ska beskrivas är mångsidiga.

ALLFO grundar sig på den allmänna tesaurusen på finska (Yleinen suomalainen asiasanasto YSA) och svenskspråkiga Allmän tesaurus på svenska (Allärs). Korrelationsförhållanden till termerna i Allärs och YSA har definierats för begreppen i ALLFO. Därtill är ontologin länkad till Kongressbibliotekets tesaurus (Library of Congress Subject Headings, LCSH).

ALLFO innehåller cirka 30 000 begrepp och den utökas med cirka 1 000 om året.

YSO ingår i KOKO-ontologin. KOKO är en samling av finländska kärnontologier som är anslutna till varandra genom spegling. KOKO innehåller cirka 50 000 begrepp.

Anslutning till tjänsten
  • För användning av tjänsten krävs inte att en kundrelation skapas
  • Avgiftsfri tjänst

ALLFO är fritt tillgänglig för alla att söka i och använda via Finto-servicen.

Tillämpade standarder

ISO 25964-1:2011 (Information and documentation - Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 1: Thesauri for information retrieval)

ISO 25964-2:2013 (Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 2: Interoperability with other vocabularies)

SKOS

URI

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Bakgrundsinformation

I kundwikin finns mer information (på finska) om bl.a. ALLFOs centrala egenskaper och anvisningar för hur man gör förslag till nya begrepp i ALLFO.

Tjänsteanvändare
  • Företag
  • Organisationer
  • Privatpersoner
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket

Organiseringssätt
  • Nätverksarbete
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: