Tjänstebeskrivning

ALLFO-orter är en tvåspråkig ortnamnsontologi för allmänt bruk. Den finskspråkiga versionen av ALLFO-orter heter YSO-paikat. ALLFO-orter innehåller begrepp som hänvisar till administrativa och andra områden samt naturgeografiska platser. Begreppen har valts särskilt utgående från minnesorganisationernas behov i anknytning till innehållsbeskrivning. Ortbegreppen hänvisar till nutida och historiska platser i Finland och utomlands.

ALLFO-orter är till sin struktur en hierarkisk helhet som bygger på del-helhetsrelationer mellan begreppen. De hierarkiska relationerna för finländska ortnamn följer strukturen i Lantmäteriverkets ortnamnsregister. Utöver del-helhetsrelationen anges även associativa relationer mellan begreppen.

De finländska orterna har länkats till Lantmäteriverkets ortnamnsregister för att möjliggöra sökning av uppgifter om läge och liknande information. En del av platserna har dessutom länkats till Wikidata. De finländska ortnamnen har typindelats i enlighet med ortnamnsregistret.

Namnformerna för begreppen har kontrollerats i auktoriserade källor och svenska respektive finska rättskrivningsregler har följts.

Anslutning till tjänsten
  • För användning av tjänsten krävs inte att en kundrelation skapas
  • Avgiftsfri tjänst

ALLFO är fritt tillgänglig för alla att söka i och använda via Finto-servicen.

Tillämpade standarder

ISO 25964-1:2011 (Information and documentation - Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 1: Thesauri for information retrieval)

ISO 25964-2:2013 (Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 2: Interoperability with other vocabularies)

SKOS

URI

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Kansalliskirjasto
Bakgrundsinformation

I kundwikin finns mer information (på finska) om bl.a. ALLFOs centrala egenskaper och anvisningar för hur man gör förslag till nya begrepp i ALLFO.

Tjänsteanvändare
  • Organisationer
  • Privatperson
  • Företag
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket

Organiseringssätt
  • Nätverksarbete
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: