Tjänstebeskrivning

Allärs är en svenskspråkig översättning av YSA, en allmän tesaurus på finska. Innehållet i Allärs ökar i enlighet med innehållet i YSA.

Under året 2019 ersätts inom innehållsbeskrivning Allärs av Allmän finländsk ontologi ALLFO och ALLFO-orter.

Åbo Akademis bibliotek har svarat i samarbete med Nationalbiblioteket för underhållet av Allärs.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst
Tillämpade standarder

SFS 5471

Bakgrundsinformation

Allärs har varit i bruk sedan 1996.

Tjänsteanvändare
  • Företag
  • Organisationer
  • Privatpersoner

Tesaurusarna används främst i bibliotekens, arkivens och museernas databaser.

Styrningsansvar

Åbo Akademis bibliotek i samarbete med Nationalbiblioteket.

Organiseringssätt
  • Kompanjonskap
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: