Tjänstebeskrivning

Aktörsbeskrivningstjänsten instruerar hur beskrivningar av personer, släkter och organisationer utförs och hur de kan utnyttjas i den bibliografiska beskrivningen. Tjänsten erbjuds framför allt till de bibliotek som deltar i samproduktionen av aktörsbeskrivningar. Inom den planerade NDB-Namndatatjänsten (KDK-Nimitietopalvelu) kommer tjänsten att erbjudas även till arkiv och museer.

Experttjänsten ger råd om beskrivning av aktörer med anknytning till finländska resurser. Tjänsten kommer att omfatta information och råd om beskrivning av utländska aktörer som förekommer i finländska publikationer. Syftet med tjänsten är att förenhetliga de namnformer som används av personer, släkter och organisationer och därmed underlätta informationssökningen. Experttjänsten hjälper biblioteken, arkiven och museerna att producera aktörsbeskrivningar enligt enhetliga principer. Enhetligheten främjas bl.a. genom att skapa ett samarbetsnätverk för biblioteken.

Utöver beskrivningsråd ges information om aktörsbeskrivning åt informationssökare och övriga intresserade. Tjänsten inkluderar information om användning av olika identifikatorer (bl.a. ISNI) i samband med aktörerna.

Nationalbiblioteket har sedan 2015 kartlagt möjligheterna till samarbete inom aktörsbeskrivningen. Målet är att samarbeta med universitets- och friexemplarsbiblioteken. Intresserad av aktörsbeskrivningssamarbete? Ta kontakt: toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.

Anslutning till tjänsten
 • Avgiftsfri tjänst
Tillämpade standarder
 • beskrivningsstandarden RDA
 • ISNI-standarden SFS-ISO 27729
Kontaktinformation
Aktörsbeskrivningstjänsten
Nationalbiblioteket
Tjänsteanvändare
 • Biblioteken
 • Författare
 • Upphovsrättsorganisationer
 • Riksarkivet
 • Museiverket
 • Förlagsbranschen
 • Systemutvecklare
Styrningsansvar
 • Nationalbiblioteket
Organiseringssätt
 • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: 
Nyckelord