Tjänstebeskrivning

Aktörsbeskrivningstjänsten ger instruktioner gällande beskrivningar av personer, släkter och sammanslutningar och hur de används i beskrivningen av resurser. Tjänsten erbjuds i synnerhet till biblioteken som deltar i produktionen av aktörsbeskrivningar. Den planerade NDB-Namndatatjänsten (KDK-Nimitietopalvelu) kommer att erbjuda också tjänsten till arkiv och museer.

Experttjänsten stöder beskrivningen av aktörer med anknytning till finländska resurser och den kommer att utvidgas till att omfatta rådgivning gällande beskrivning av utländska aktörer som förekommer i den finländska produktionen av publikationer. Syftet med tjänsten är att förenhetliga namnformerna för personer, släkter och sammanslutningar och på så sätt underlätta informationssökningen. Målet med experttjänsten är att hjälpa biblioteken, arkiven och museerna att producera aktörsbeskrivningar enligt enhetliga principer. Enhetligheten främjas bl.a. genom att det skapas ett samarbetsnätverk för biblioteken.

Utöver rådgivningen ger man information om aktörsbeskrivningarna till dem som söker information och till andra som använder informationen om aktörerna. Tjänsten inkluderar rådgivning om olika koder (bl.a. ISNI) som används i samband med aktörerna.

Nationalbiblioteket har sedan 2015 kartlagt möjligheterna till samarbete i beskrivningen av aktörerna. Målet är att samarbeta med universitetsbiblioteken och friexemplarsbiblioteken. De som vill veta mer om aktörsbeskrivningssamarbetet kan kontakta toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.

Jyväskylä universitets bibliotek (Avoimen tiedon keskus – Jyväskylä universitet) var det första som anslöt sig till aktörsbeskrivningssamarbetet i oktober 2015. Alla organisationer ansvarar för sina aktörsbeskrivningar och för rådgivningen om hur man använder dem.

Anslutning till tjänsten
 • Avgiftsfri tjänst
Tillämpade standarder
 • beskrivningsstandarden RDA
 • ISNI-standarden SFS-ISO 27729
Kontaktinformation
Aktörsbeskrivningstjänsten
Nationalbiblioteket
Tjänsteanvändare
 • Biblioteken
 • Författare
 • Upphovsrättsorganisationer
 • Riksarkivet
 • Museiverket
 • Förlagsbranschen
 • Systemutvecklare
Styrningsansvar
 • Nationalbiblioteket
Organiseringssätt
 • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: 
Nyckelord