Tjänstebeskrivning

Mikrofilmningstjänster

Vi förmedlar mikrofilmkopior av tidningar till bibliotek. Nationalbiblioteket mikrofilmar alla tidningar som utkommer i Finland.

Mikrofilming av kunders eget material prissätts enligt gällande serviceprislista utifrån en separat beskrivning av det ursprungliga materialet.

Fördelarna med mikrofilming och digitalisering kan också kombineras och skapas i digitaliseringsprocessen för långtidsförvaring av mikrofilm (Computer output microfilm) och det digitala formatet kan göras tillgängligt för digital distribution.

Förvarad i rätt förhållanden bibehålls mikrofilm i minst 500 år. Film kan användas vid digitalisering.

 

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsbelagd tjänst
  • För anslutning till tjänsten krävs ett avtal
Tillämpade standarder

Standarderna ISO TC171

Kvalitetskriterier för mikrofotografering och -utskrift (Arkivverket 2011)

Kontaktinformation
Nationalbiblioteket, enheten i S:t Michel
Bakgrundsinformation

Förvaring av samlingarna

Länk till serviceprislistan

Länk till mikrofotograferat material och tidningar som ska beskrivas

Tjänsteanvändare
  • Organisationer
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Nyckelord