Tjänstebeskrivning

Kringtjänster inom digitalisering

Digitaliserat material behandlas enligt kundens önskemål. I kringtjänsterna kan ingå till exempel åtgärder som anknyter till efterbehandling och tillgängliggörande av material. 

Exempel på kringtjänster:

  • textigenkänning (Optical Character Recognition, OCR)
  • infogande av metadata i standardformat i material (Metadata Encoding and Transmission Standard, METS; metadata för långtidsförvaring PAS)
  • skapande av önskat filformat för tillgängliggörande av material (t.ex. PDF)
  • utskrift från mikrofilm (Computer Output Microfilm)

Efter textigenkänning kan man göra ordsökningar i materialet.

I metadata i METS-format som ansluts till digitaliserat material ingår det digitala objektets logiska struktur samt beskrivande, administrativa och tekniska metadata. Med hjälp av standarden kan materialet användas på nytt.

PAS är Det nationella digitala bibliotekets (KDK) lagringslösning, vars användning förutsätter vissa rekommendationsenliga filformat och särskilda metadata av det material som ska digitaliseras.

Med mikrofilmsskrivare kan digitala bilder även lagras på mikrofilm (Computer Output Microfilm).

Vi ger gärna mer information och förhandlar alltid med kunden i beställningsskedet.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsbelagd tjänst
Kontaktinformation
Nationalbiblioteket, enheten i S:t Michel
Bakgrundsinformation
Tjänsteanvändare
  • Företag
  • Organisationer
  • Privatpersoner
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Nyckelord