Tjänstebeskrivning

Konserveringstjänster

Genom konserveringsåtgärder kan man säkerställa att ursprungligt material bevaras, åtgärda redan uppkomna skador på material och förebygga uppkomst av skador.

Konservering inkluderar vanligen följande skeden: undersökning, förebyggande konservering, konserveringsåtgärder och dokumentation. Konserveringsåtgärderna grundar sig alltid på noggrann undersökning och syftar till att förlänga objektets livslängd. I sin enklaste form handlar de om att förhindra att redan uppkomna skador sprider sig, t.ex. att rengöra objektet från smuts. Konserveringsåtgärderna kan även inkludera restaurering. Syftet med restaureringsåtgärder är att återbörda objektet i sitt antingen kända eller förmodade ursprungliga skick, ofta genom att objektet förses med något nytt material som det inte ursprungligen hade. De material som används vid restaurering ska vara så lätta att avlägsna som möjligt.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst
Kontaktinformation
Nationalbiblioteket, enheten i S:t Michel
Bakgrundsinformation
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Nyckelord