Tjänstebeskrivning

Kompanjonskap inom digitalisering

Nationalbiblioteket erbjuder utgivare kompanjonskap inom digitalisering, med hjälp av vilka utgivaren och biblioteket kan digitalisera gemensamma material genom att dela på kostnaderna. Nationalbiblioteket får enligt sitt samhällsuppdrag rättigheter att göra det digitaliserade materialet tillgängligt för forskare, universitet, yrkeshögskolor, museer och arkiv för användning inom forskning och undervisning enligt avtal.

De upphovsrättsliga frågorna gällande publikationerna måste utredas. Parterna avtalar om tillgängliggörande av materialen.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsbelagd tjänst
  • För anslutning till tjänsten krävs ett avtal
Kontaktinformation
Kansalliskirjasto, digitointisopimukset
Tjänsteanvändare
  • Organisationer
  • Företag
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket

Organiseringssätt
  • Kompanjonskap