Alternativt namn på tjänsten
Nationalbibliotekets digitala material
Tjänstebeskrivning

Digi innehåller Nationalbibliotekets

  • Historiska tidningsbibliotek
  • historiska tidskrifter
  • småtryck
  • böcker
  • kartor
  • noter

Digi innehåller nästan 20 miljoner sidor digitaliserat material, där man kan göra fritextsökningar. Alla tidningar som Nationalbiblioteket har digitaliserat och alla nya tidningar som mottagits elektroniskt finns i samma system i Digi.  En del av materialet är fritt tillgängligt för användning via nätet, men det upphovsrättsligt skyddade materialet är tillgängligt endast på kunddatorer i friexemplarsbiblioteken (Iänk till friexemplarsbibliotek).

I Digi kan man samla materialurklipp i elektroniskt format och dela dem till exempel i sociala medier. 

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst
Kontaktinformation
Nationalbiblioteket, enheten i S:t Michel
Tjänsteanvändare
  • Alla
Styrningsansvar

Nationalbiblioteket

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Nyckelord