Tjänstebeskrivning

Avtalsbaserad elektronisk överlåtelse av tidningar

En tidning kan överlåta sitt material i elektroniskt format till Nationalbiblioteket. Överlåtaren och Nationalbiblioteket förhandlar och avtalar om ärendet.

Elektronisk överlåtelse avser att material som används vid tryck eller publicering av tidningen överlåts elektroniskt i filer inklusive metadata. Filerna kan vara tryckbara pdf-filer samt bild- och textfiler.

 

Målet är att

säkerställa att tidningens kulturhistoriskt värdefulla material bevaras på ett högkvalitativt sätt samt

att tillgängliggöra materialet i ett digitalt format som är lätt att komma åt, hitta och använda.

Tillgängliggörande av elektroniskt överlåtna material för mer omfattande bruk än vid friexemplarsbibliotek avtalas separat.

Anslutning till tjänsten
  • För anslutning till tjänsten krävs ett avtal

 

 

Kontaktinformation
Kansalliskirjasto, digitointisopimukset
Bakgrundsinformation
Tjänsteanvändare
  • Organisationer
  • Företag
Styrningsansvar

Kansalliskirjasto

Organiseringssätt
  • Kompanjonskap
Nyckelord