Hoppa till huvudinnehåll

Forsknings- och studietjänster

Nationalbiblioteket utvecklar sina forsknings- och studietjänster.

Service beskrivning

Forskarplatser

Visningar av samlingarna för studerande

Som forskningsrum vi erbjudar bokningsbara forskningsplatser och forskningsrum.

Forskningsrum kan ansökas för året 2022 i oktober-november i år. Ansökningsblanketten skall öppnas när ansökningstiden börjar, och informationen angående sökningen hittas på nätet och på biblioteket närmare.

Vi erbjuder bokningsbara samlingsdemoer för undervisnings- och forskargrupper. I dessa presenterar vi våra samlingar, deras användning som en del av forskningen och våra tjänster relaterade till användningen av samlingar.

Vi hoppas att vi kommer att kunna erbjuda Nationalbibliotekets unika samlingar för alla att använda och utveckla våra tjänster för att möta forskarsamhällets behov.

Forskarplatser

Du kan ansöka om forskarplatser i Nationalbibliotekets lokaler för personlig användning för längre forskningsarbete. Forskarplatsersöks en eller två gånger per år med en separat ansökan. Länken till ansökningsblanketten.

Vänligen observera att på grund av coronapandemin är enbart hälften av forskarplatserna i bruk åt gången. Den egna platsen kan tillsvidare användas varannan vecka.

Det är möjligt att höra sig för om platser i Slaviska biblioteket på adressen kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi.

Forskarplatserna och förvaringsutrymmen – hyllorna och förvaringsskåpen – är avgiftsfria.

Forskarplatserna och förvaringsutrymmen är öppna för alla. När platser beviljas beaktas:

  • Behovet att använda Nationalbibliotekets materialsamlingar (särskilt läsesalslån)
  • Forskarens arbetsrumssituation
  • Forskarplatsens användning per vecka

Forskarplatserna kan sökas två gånger per år, i oktober-november och i maj. Platserna beviljas antingen för ett kalenderår (bara i oktober-november) eller för ett halvt år. Förvaringsutrymmen – hyllorna och förvaringsskåpen beviljas för hela året.

Forskarplatserna är uppdelade i fem grupper efter läge och användningssyfte.

Södra salens forskarplatser

Södra salens forskarplatser lämpar sig framför allt för forskare som använder sig av humanistiska samlingens läsesalslån. Materialet expedieras till Södra salen till forskarens egen hylla. Material från Fennica- och specialsamlingarna levereras inte till Södra salen.

Alla som har fått en forskarplats har tillgång till en förvaringshylla (ca 2 meter) och ett flyttbart skåp för eget material. Utöver de reserverade forskarplatserna finns det 12 lediga läsplatser i Södra salen.

Slaviska bibliotekets forskarplatser

Platserna är avsedda särskilt för de som använder läsesalslån från Slaviska biblioteket och den öppna samlingen. Låsbara skåp ingår, och det går även att förvara läsesalslån på skrivbordet och på hyllorna.

Norra salens hyllor

I hyllan finns ett cirka 80 cm brett utrymme för läsesalslån. Eget material kan förvaras i hyllan under hela perioden. Det är på forskarens ansvar att förnya läsesalslånen. Forskaren ansvarar även för det egna materialet i hyllan. Till salen levereras inte material från Fennica- eller specialsamlingarna.

Rotundans större förvaringsskåp, 6. våningen

Rotundans låsbara förvaringsskåp (106x50x42 cm) lämpar sig för lagring av eget material och egna tillbehör. I förvaringsskåpen kan man inte förvara läsesalslån eller material från den öppna samlingen.

Rotundans mindre förvaringsskåp, 1. våningen

Rotundans låsbara förvaringsskåp (36x37x45 cm) lämpar sig för lagring av eget material och egna tillbehör. I förvaringsskåpen kan man inte förvara läsesalslån eller material från den öppna samlingen.

Visningar av samlingarna för studerande

Personalen visar gärna bibliotekets samlingar och berättar om forskningsmöjligheterna för grupper av studerande från högskolor och andra läroanstalter. Nationalbiblioteket erbjuder utmärkt forskningsmaterial för examensarbeten. Vi ger också vägledning i informationssökning och i användning av elektroniskt material.

Tjänsten är avgiftsfri.

Boka ett tvåtimmarsbesök t.ex. för dina proseminariedeltagare genom att skicka ett meddelande till adressen kk-palvelu@helsinki.fi.

Ange tidpunkten då ni önskar besöka Nationalbiblioteket och vilket forskningsområde du företräder. Beskriv även inriktningen på seminariet eller kursen eller vilka ämnen eller material dina studerande kan tänkas vara intresserade av. Du kan även skicka en förteckning över seminarieuppsatsernas ämnen.

Vi försöker skräddarsy besökets innehåll utifrån gruppens behov. Vid alla visningar ges dessutom en översikt över Nationalbibliotekets historia och samlingar. Besökarna får inblick i handskrivet, tryckt och digitalt material.

Samlingarna har en betoning på kultur- och samhällsforskning. Speciellt starka områden är historieämnen, Rysslands- och Östeuropaforskning, filosofi, litteraturforskning, konsthistoria och musikforskning. Vi har även en stor mängd intressant material inom teologi, rättsvetenskap och visuell kultur.

Tjänstanvändare

Forskare, studenter

Del av ett servicepaket