Bibliotekstjänster för privatkunder

Beställande fjärrtjänst

Via Nationalbibliotekets beställande fjärrtjänst kan du beställa lån och kopior från andra bibliotek i Finland och utomlands.

Vi söker fram verket åt dig och förmedlar lånet eller kopian till dig så förmånligt och snabbt som möjligt. Via vår fjärrtjänst kan du också beställa material som finns på Nationalbiblioteket men inte är tillgängligt för tillfället.

Så här beställer du fjärrlån:

Bibliotekskort

Vem kan få ett nationalbibliotekskort?

Alla som

  • är över 15 år gamla
  • bor i Finland (postbox, poste restante eller utländsk adress accepteras inte)
  • har en finsk personbeteckning.

Utländska medborgare som är bosatta i Finland kan ansöka om personbeteckning på magistraten.

Utbytesstudenter eller gästforskare vid Helsingfors universitet kan få ett bibliotekskort trots att de inte uppfyller alla ovanstående krav.

Magistratens webbplats (maistraatti.fi)

Forskarutrymmen

Vi erbjuder bokningsbara forskarplatser och förvaringsutrymmen för forskare och studerande. Ansökan om forskarutrymmen är öppen två gånger per år, i oktober–november och maj–juni. Du kan delta i ansökan genom att fylla i en e-blankett. Blanketten är öppen mellan 7.11.-7.12.2022.

Handledning i informationssökning

Boka tid för handledning i informationssökning tillsammans med en av bibliotekets experter. 

Sökningar som varar under en halv timme är gratis. För mer omfattande sökningsuppdrag debiterar vi enligt prislistan.

Informationstjänst

På din begäran söker vi i bibliotekets tryckta och digitala samlingar och i andra nätmaterial. 

Du kan lämna en begäran om informationssökning per e-post, telefon eller på plats i bibliotekets kundtjänst.

För större materialutredningar debiterar vi en avgift, se vänligen prislistan.

Kopieringstjänst

Vilka material får jag kopiera själv och vilka inte?

Du kan själv ta kopior av material som är tillgängligt för hemlån och material i referensbiblioteket. Enligt lag får man ta kopior för privat bruk av offentliggjort material även i sådana fall där upphovsrätterna till verket fortfarande gäller. 

Följande material är det inte tillåtet att kopiera själv för att vi ska kunna säkerställa deras bevarande. Du kan beställa kopior av dem via kopieringstjänsten:

Kundtjänst

Du kan kontakta Nationalbibliotekets kundtjänst per e-post, telefon, chatt eller på plats.

Lån och återlämning

Hemlån och läsesalslån

För att låna Nationalbibliotekets material behöver du ett nationalbibliotekskort. Du lånar böckerna själv i våra låneautomater. För att låna behöver du ditt bibliotekskort och dess fyrsiffriga PIN-kod. Alla böcker som lånas ut har en lånetid på 28 dagar.

Självbetjäning på biblioteket

Självbetjäningstider på Nationalbiblioteket

  • mån, tis, tors och fre kl. 9–10 och kl. 17–18
  • ons kl. 9–10

Under självbetjäningstiderna håller kundtjänsten och specialläsesalen stängt. 

(Kundtjänsten är öppen mån, tis, tors och fre 10–17 och ons klo 10–20. Se öppettider.)

Under självbetjäningstiderna kan du