Hoppa till huvudinnehåll

Beställande fjärrtjänst

Genom Nationalbibliotekets beställande fjärrtjänst beställer vi lån och kopior från andra bibliotek i Finland och utomlands till dig.

Vi söker fram verket åt dig och förmedlar lånet eller kopian till dig så förmånligt och snabbt som möjligt. Via vår fjärrtjänst kan du också beställa sådant material i nationalbiblioteket som för närvarande inte är tillgängligt.

Bibliotekskort

Du behöver inte bibliotekskort för att i bibliotekets lokaler använda material från de öppna samlingarna eller referensmaterial.

Vem kan få nationalbibliotekskort?

Personer som är

  • över 15 år gamla
  • bor i Finland (postbox, poste restante eller utländsk adress är inte giltig)
  • har finsk personbeteckning.

Utländska medborgare som är bosatta i Finland kan ansöka om personbeteckning på magistraten.

Forskningslokaler

Som forskningslokaler för forskare och studerande erbjuder Nationalbiblioteket bokningsbara forskarplatser och förvaringsutrymmen. Ansökan om forskningslokaler pågår två gånger per år. Du kan delta i ansökningsomgången genom att fylla i en e-blankett. Blanketten är tillgänglig under ansökningsperioden.

Handledning i informationssökning

Boka tid för handledning i informationssökning så kan du söka information tillsammans med en sakkunnig från biblioteket.

Informationssökning som varar under en halv timme är avgiftsfri. För mer omfattande sökningar debiterar vi enligt prislistan.

Kopieringstjänst

Vilka material får jag kopiera själv och vilka inte?

Du kan själv ta kopior av material som är tillgängligt för hemlån och material i referensbiblioteket. Enligt lag får man ta kopior för privat bruk av offentliggjort material även i sådana fall där upphovsrätterna till verket fortfarande gäller. 

Följande material är det inte tillätet att kopiera själv för att vi ska kunna säkerställa deras bevarande, men du kan beställa kopior av dem via kopieringstjänsten:

Lån och returnering

Hemlån och läsesalslån

För att låna Nationalbibliotekets material behöver du ett nationalbibliotekskort. Du lånar böckerna själv i våra låneautomater. För att låna behöver du ditt bibliotekskort och dess fyrsiffriga PIN-kod. Alla böcker som lånas ut har en lånetid på 28 dagar.

Självservice i biblioteket

Undantagsvis finns det inga självservicetider från och med 19.1.2022

Läs mer om avvikande öppettider och tjänster.

Självservicetider i Nationalbiblioteket

  • Mån – Fre kl. 9–10 och kl. 17–18

Det finns ingen kundservice under självservicetider, och specialläsesälen är inte öppen.

(Kundservice är öppen Mån – Fre kl. 10–17.)