Hoppa till huvudinnehåll

ALLFO-orter

ALLFO-orter är en tvåspråkig ortnamnsontologi för allmänt bruk. Den finskspråkiga versionen av ALLFO-orter heter YSO-paikat. ALLFO-orter innehåller begrepp som hänvisar till administrativa och andra områden samt naturgeografiska platser. Begreppen har valts särskilt utgående från minnesorganisationernas behov i anknytning till innehållsbeskrivning. Ortbegreppen hänvisar till nutida och historiska platser i Finland och utomlands.

ISMN-nummer

ISMN-numret identifierar musikalier som är avsedda för offentligt bruk. Finlands nationella ISBN-central svarar även för tilldelningen av ISMN-nummer i Finland. Centralen för ett nationellt förlagsregister och förmedlar information om finländska förläggare för nationellt och internationellt bruk.

ISSN-nummer

ISSN-numret identifierar seriella publikationer. Finlands nationella ISSN-central svarar för tilldelningen av nummer i Finland och skickar uppgifter om publikationer som tilldelats ISSN-nummer till databasen ISSN Portal.

Utställningar

Kansalliskirjasto järjestää vuosittain erilaisia näyttelyitä. Kirjaston monipuolinen kulttuuritoiminta tarjoaa elämyksiä, iloa ja innostusta kirjakulttuuriin ja tiedonhakuun kaikille kansalaisille. Näyttelyihin ja tapahtumiin on vapaa pääsy.

ISBN-nummer

ISBN-numret identifierar böcker som är avsedda för offentligt bruk. Finlands nationella ISBN-central svarar för tilldelningen av ISBN-nummer i Finland. Centralen upprätthåller ett nationellt förlagsregister och förmedlar information om finländska förläggare för nationellt och internationellt bruk.

Kulturevenemang

Nationalbiblioteket erbjuder kulturevenemang och utställningar som är öppna för alla samt utbildningar och övriga evenemang som är öppna för yrkesbibliotekarier.

Kopieringstjänst

Vilka material får jag kopiera själv och vilka inte?

Du kan själv ta kopior av material som är tillgängligt för hemlån och material i referensbiblioteket. Enligt lag får man ta kopior för privat bruk av offentliggjort material även i sådana fall där upphovsrätterna till verket fortfarande gäller. 

Följande material är det inte tillätet att kopiera själv för att vi ska kunna säkerställa deras bevarande, men du kan beställa kopior av dem via kopieringstjänsten:

Självservice i biblioteket

Självservicetider i Nationalbiblioteket

  • Mån – Fre kl. 9–10 och kl. 15–16

Det finns ingen kundservice under självservicetider, och specialläsesälen är inte öppen.

(Kundservice är öppen Mån – Fre kl. 10–15.)

Under självservicetider kan du

Beställande fjärrtjänst

Exceptionella situationen (edit. 3.6.2021): Några bibliotek begränsar fjärrtjänster på grund ava coronasituationen. Leveranstiderna i fjärrtjänsten kan vara längre än normalt.
Du kan fråga per e-post kk-kaukopalvelu@helsinki.fi

Genom Nationalbibliotekets beställande fjärrtjänst beställer vi lån och kopior från andra bibliotek i Finland och utomlands till dig.

Lån och returnering

Hemlån och läsesalslån

För att låna Nationalbibliotekets material behöver du ett nationalbibliotekskort. Du lånar böckerna själv i våra låneautomater. För att låna behöver du ditt bibliotekskort och dess fyrsiffriga PIN-kod. Alla böcker som lånas ut har en lånetid på 28 dagar.