Jubel enligt tradition - Promotio 1643–2023

Promootionäyttelyn tunnuskuva

Målning: F. Ahlstedt. Bild: Matti Ruotsalainen / Helsingfors universitetsmuseum

tis 21.3. - tis 31.10.2023

Nationalbibliotekets galleri

Hur ser Elias Lönnrots doktorsvärja ut? Hur skiljer sig Mannerheims hedersdoktorsdräkt från forna tiders promovendutstyrsel? Kan en magister eller doktor i framtiden välja att bära könsneutral högtidsdräkt vid sin promotion? Nationalbibliotekets kommande utställning om promotionens jubelår presenterar promotionstraditionen och dess olika ritualer på ett mångsidigt sätt.

Promotionen är den finländska universitetsvärldens mest betydande fest, där magistrar och doktorer får sina akademiska gradbeteckningar under noggrant reglerade former. I Finland har traditionen bevarats bättre än någon annanstans i världen. Det välbevarade protokollet och festligheternas form har bestått genom såväl maktskiften och krig som olika åsiktskonjunkturer. Tron på de gemensamma ritualerna har kvarstått.

Akademisk fest i kända och okända finländares fotspår

Utställningen som öppnas i Nationalbibliotekets galleri är på många sätt historisk. För första gången får besökarna bekanta sig med promotionen som en helhetsupplevelse; genom fotografier, levande bilder och forskning om promotionens historia. De olika delarna av promotionsceremonin belyses med hjälp av bilder, konstverk och arkivfynd och med olika föremål som visar promotionens historia från 1600-talet till idag, som Elias Lönnrots doktorsvärja och Mannerheims hedersdoktorsdräkt. Inför utställningen har kläddesignern Ella Boucht tagit fram ett förslag till en framtida könsneutral högtidsdräkt för promovender.

Utställningen genomförs i samarbete med Helsingfors universitet, och den är en del av promotionens jubelår vid universitetet. FD Kristina Ranki har fungerat som utställningens kurator.

Läs mer om promotionens jubelår här

Promootion juhlavuoden logo