Nationalbiblioteket har en styrelse vars ställning regleras i universitetslagens 71 paragraf.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgifter på Nationalbiblioteket föreskrivs med en stadga.
Nationalbibliotekets styrelse lägger fram regler för bibliotekets tjänsteutövning och budget till Helsingfors universitet. Styrelsen bekräftar bibliotekets verksamhets- och budgetplan och löser övriga vittgående ärenden i bibliotekets verksamhet.

Se även Statsrådets förordning om universiteten 770/2009, 10 §» (Finlex.fi)

Styrelsemedlemmar

I styrelsen ingår högst 13 medlemmar med personliga suppleanter. Styrelsen på Helsingfors universitet utnämner styrelsens medlemmar och suppleanter samt styrelseordförande bland medlemmarna.
Undervisningsministeriet ger styrelsen förslag på medlemsrepresentanter för ministeriet och biblioteken och suppleanter efter att ha hört biblioteken. I förslaget från Helsingfors universitet utnämner styrelsen lika många medlemmar och suppleanter som undervisningsministeriet.

Dessutom utnämns högst tre medlemmar och suppleanter till styrelsen baserat på undervisningsministeriets och Helsingfors universitets gemensamma förslag.

Styrelsens verksamhetsperiod är 1.4 2014–31.3 2018. Representanter från studentkåren vid Helsingfors universitet utnämns till perioden 1.4 2014–31.3 2015.

Nationalbibliotekets styrelsemedlemmar och suppleanter är:

Styrelseordförande
prorektor Sari Lindblom, Helsingfors universitet (rektor Liisa Laakso, Tampere universitetet)

Representant från undervisnings- och kulturministeriet
undervisningsråd Juha Haataja (kulturråd Leena Aaltonen)

Representanter för bibliotekssektorerna
Yrkeshögskolekonsortiet
chef för informationstjänsten Sinikka Luokkanen, HAMK (chefsbibliotekarie Maria von Hertzen, Arcada)

Rådet för specialbiblioteken
chefsbibliotekarie Cecilia af Forselles, Finska litteratursällskapets bibliotek (specialplanerare, informatör Jarmo Saarikko, Naturresursinstitutet)

Rådet för de allmänna biblioteken
biblioteksdirektör Tuula Haavisto, Helsingfors stadsbibliotek (biblioteksdirektör Asko Hursti, Björneborgs stadsbibliotek)

Rådet för universitetsbiblioteken
chefsbibliotekarie Ulla Nygrén, Åbo universitetsbibliotek (chefsbibliotekarie Ari Muhonen, Jyväskylä universitetsbibliotek)
 

Representanter för Helsingfors universitet
professor Aila Lauha (professor, dekanus Kimmo Nuotio)
professor, prodekanus Esko Ukkonen (professor Visa Heinonen)
prorektor Sari Lindblom (professor, dekanus Liisa Laakso, Tampere universitetet)

Representanter för Nationalbibliotekets personal
ekonomiplanerare Marja-Liisa Lonardi (planerare Juha Korvenpää)

Representant för studentkåren vid Helsingfors universitet
jur. stud., fil. stud. Matti Granroth (teol. stud. Antti Pollari)

Representanter som gemensamt har utnämnts av undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors universitet
YLE:s förlagsdirektör Ismo Silvo (facklitterär författare, docent Pekka Gronow)
verksamhetsledare Jukka-Pekka Pietiäinen, Finlands facklitterära författare rf (oberoende expert inom kommunikations- och informationsrätt, jur.dr Marjut Salokannel)
projektledare Kristiina Markkula, Mediernas centralförbund

Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll (på finska):