Vanliga frågor

Här har vi samlat ett antal frågor som våra kunder ofta ställer. Om du inte får hjälp av dem, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Innehållsförteckning

Hur får jag ett bibliotekskort?

Du får vårt nationalbibliotekskort genom att visa legitimation i bibliotekets information. Alla med finländsk personbeteckning och gatuadress och som fyllt 15 år kan få kortet. Nationalbibliotekskortet är avgiftsfritt och aktiveras omedelbart.

Mer information om reglerna för kortet.

Vad kan jag ta med mig till biblioteket?

När du kommer till biblioteket måste du lämna ytterkläder, paraplyer och stora väskor och kassar i en avgiftsfri godsförvaring. Inte heller drycker eller annan förtäring får tas med in.

I garderoben eller informationen får du en korg för böcker och dina övriga tillhörigheter.

Begränsningarna har införts av säkerhetsskäl – vi vill skydda bibliotekets värdefulla samlingar och material mot oavsiktliga skador.

Kan jag förbereda mig inför biblioteksbesöket på något sätt?

Ja, och det är bra om du gör det. Bara en del av bibliotekets böcker och tidningar finns i hyllorna, den s.k. öppna samlingen. De övriga måste beställas från magasinet för att du ska få tillgång till dem på biblioteket. Du kan söka material på adressen kansalliskirjasto.finna.fi. Där ser du materialets tillgänglighet:

  • Om verket finns i den öppna samlingen kan du hämta det i hyllan
  • Om verket är utlånat kan du göra en reservering
  • Om verket finns i magasinet kan du göra en magasinsbeställning

Med några få undantag levereras det beställda materialet före kl. 11 följande vardag till bibliotekets avhämtningshyllor.

Vilka material får jag tillgång till via webben?

Visst material är faktiskt tillgängligt direkt via webben! På adressen digi.kansalliskirjasto.fi hittar du inhemska dagstidningar och tidskrifter ända från år 1939. Många typer av samlingar hittar du även i publikationsarkivet doria.fi och via Finna, den gemensamma söktjänsten för finländska arkiv, bibliotek och museer.

Om jag inte hittar det jag söker?

Om du inte hittar det du söker, kan du

Hur kommer jag till Fabiania från huvudbyggnaden?

Huvudbyggnaden och Fabiania binds samman av en underjordisk förbindelsegång. Rutten genom förbindelsegången är markerad med blåa prickar på golvet. Prickarna börjar i Rotundan vid de nedåtgående trapporna och slutar i Fabiania vid specialläsesalen. Rutten går genom flera våningar, via kaféet och förbi akvariet.

I Fabiania finns bl.a. Slaviska biblioteket, musikbiblioteket och specialläsesalen.

Aktivera statistikcookies för att visa den inbäddade YouTube-videon
Following frame contains a video

Vad kan man göra på biblioteket?

Alla fyra läsesalar på biblioteket är fritt tillgängliga. Det enda undantaget är specialläsesalen, där man måste ansöka om särskilt tillstånd för nyttjanderätt/användning.

Bibliotekslokalerna har ett trådlöst nätverk. Du kan även använda bibliotekets kundterminaler för informationssökning.

I Rotundans avhämtningshylla i huvudbyggnaden kan du hämta dina hemlån och reserveringar.

När du har beställt material till läsesalen levereras det till Specialläsesalen i Fabian (Nationalsamlingens material) eller till Rotundan (övrigt material).

Du kan läsa mikrofilmer i bibliotekets lokaler och upphovsrättsskyddat, digitaliserat material på friexemplarsterminalerna.

Bibliotekets kopieringstjänst hjälper dig när du behöver kopior av materialet.

En återlämningsautomat för böcker finns vid ingången.

I bibliotekets lokaler anordnas även utställningar och olika kulturevenemang. Dessa är avgiftsfria och öppna enligt bibliotekets öppettider.

Grupper kan dessutom boka en guidad tur i vår kulturhistoriskt betydelsefulla biblioteksbyggnad, välkommen på besök!