Nationalbibliotekets serviceprislista omfattar alla tjänster för privatkunder och till andra bibliotek.