Nationalbibliotekets serviceprislista omfattar alla tjänster för privatkunder och organisationskunder.