En stor del av materialen som ingår i Nationalbibliotekets samlingar finns i det slutna lagret. Detta återspeglas i materialens expedieringstider.

Material i den öppna samlingen är tillgängliga genast, om inte en annan kund har lånat dem. Material från det slutna magasinet expedieras till biblioteket där kunden kan använda det efter kl. 11 följande vardag.

Ersättande upptagningar

En del av vårt material är endast tillgängligt som ersättande upptagningar, det vill säga antingen på mikrofilmer/-kort eller som digitala kopior.

Kunden kan genast använda mikrokort och -filmer som finns i mikrofilmarkivet. Om man vill använda material från det slutna magasinet ska man göra en materialbeställning.

Mikrokorten finns i det så kallade mikrofilmarkivet i läsesalen för mikrofilmer. Du behöver inte beställa mikrokort i förväg. Mikrokorten i Svenska litteratursällskapets arkivmaterial är ett undantag, dessa är tillgängliga för kunden i specialläsesalen genom separat materialbeställning.

I mikrofilmsarkivet finns bland annat

  • inhemska tidningar fram till 31.12.1944,
  • finska tidskrifter från 1950–1970-talen,
  • enskilda tidningskategorier såsom skämttidningar och frontmannatidningar,
  • amerikansk-finska tidningar,
  • några utländska tidningsnamn, samt
  • några av de mest efterfrågade tidningarna från första utgivningsdatum till de senaste åren.

Beställningar från det slutna magasinet expedieras före kl. 11 efter två följande vardag. Läsesalslånetiden för mikrofilmer som expedieras från det slutna magasinet är 7 dygn.

Du kan använda dataterminalerna för friexemplar i biblioteket för att läsa digitaliserade material men också till exempel hemdatorer utanför biblioteket. Du behöver inte beställa digitaliserade material i förväg.

Öppen samling
Mikrofilmsläsare
Dataterminaler för friexemplar