Reserveringar

En del av materialet i Nationalbibliotekets samlingar finns i den öppna samlingen eller i referensbiblioteket. Det kan hämta och lånas du själv. För det här materialet krävs ingen reservering. En betydande del av bibliotekets samlingar finns i magasinet. För användning av detta material krävs reservering.

Innehållsförteckning

Vad kan du reservera?

Du kan reservera material från magasin och du kan också reservera utlånade böcker. Du kan följa med din reservation i din profil i Nationalbibliotekets söktjänst, och du får också ett meddelande per e-post då den bok du reserverat kan avhämtas. Boken reserveras för dig i en vecka.

Du kan inte reservera material som finns i den öppna samlingen eller referensbiblioteket.

Du kan påbörja sökningen av material i söktjänsten. Det kan vara bra att komma ihåg att Nationalbiblioteket har mycket material som inte har katalogiserats i databaser. Förfrågningar om mer sällsynt material, till exempel den del av Nationalsamlingen som inte har katalogiserats eller material i handskriftssamlingen, kan även göras i bibliotekets informationstjänst.

Om det finns ett så kallat ersättande dokument av materialet, till exempel en mikrofilm eller digital kopia, använder man bara det. För att autentiskt material ska bevaras från nötning som uppkommer av användning tillhandahåller vi inte autentiskt material ens för läsesalsanvändning.

Reservering av material

Reserveringar görs genom att logga in i söktjänsten med nationalbibliotekskortets uppgifter.

En stor del av materialet kan lånas hem. Om det inte skulle vara fallet finns en notering i materialets referensinformation samt i e-postmeddelandet som skickas när materialet finns tillgängligt. Vi har förvaringsutrymme för kundernas läsesalslån.

Om du vill reservera material som inte har specificerats i databasen, till exempel en ospecificerad periodika, serie eller liknande publikation, kan du ange detaljuppgifter i kommentarsfältet (tryckår, seriens nummer eller annan information som specificerar beställningen).

För reservering av material i handskriftssamlingen krävs specialläsesalens kataloger, eftersom de uppgifter som finns bara är på samlingsnivå och för reserveringar behöver man mer detaljerade uppgifter.

Du kan även reservera material genom att skicka e-post till eller ringa vår kundtjänst.

Till söktjänsten (kansalliskirjasto.finna.fi)

Bibliotekets kundtjänst
+358 (0)2941 23196
Nationalbiblioteket

Reservering från Nationalsamlingen (Fennica)

Nationalsamlingen (Fennica) är en arkivsamling och därifrån lånar man som läsesalslån material som inte finns på andra bibliotek eller i andra samlingar på vårt bibliotek. Det rekommenderade och snabbaste sättet att få material från Nationalsamlingen är att

Alternativa reserveringssätt är göra en e-postreservering eller ringa vår kundtjänst.

Om du inte har ett nationalbibliotekskort, kan du reservera material med e-formulär. Reserveringsformulär från Nationalsamlingen (e-formulär)