Bibliotekets fjärrtjänst hjälper dig när du behöver låna material eller kopior av material som finns på andra bibliotek i Finland eller utomlands eller när du vill beställa material ur Nationalbibliotekets samlingar hem till dig någon annanstans i Finland.

Beställande fjärrtjänst

Exceptionella situationen (edit. 3.6.2021): Några bibliotek begränsar fjärrtjänster på grund av coronasituationen. Leveranstiderna i fjärrtjänsten kan vara längre än normalt.
Du kan fråga per e-post kk-kaukopalvelu@helsinki.fi

Till följd av semestertider håller beställande fjärrtjänsten stängt veckorna 27–30 (5–30.7).

Genom Nationalbibliotekets beställande fjärrtjänst beställer vi lån och kopior från andra bibliotek i Finland och utomlands till dig.

Vi söker fram verket åt dig och förmedlar lånet eller kopian till dig så förmånligt och snabbt som möjligt. Via vår fjärrtjänst kan du också beställa sådant material i nationalbiblioteket som för närvarande inte är tillgängligt.

Du kan göra beställningar med vårt elektroniska beställningsformulär. Du kan också göra beställningar på våra serviceställen, per telefon eller per epost kk-kaukopalvelu (at) helsinki.fi.

Vi skickar en ankomstavi till dig när det beställda materialet kan avhämtas på bibliotekets serviceställe. Du betalar fjärrtjänstavgiften när du hämtar materialet.

Vi förnyar automatiskt alla fjärrlån och meddelar när lånet inte längre kan förnyas.

Beställande fjärrtjänst:
tfn 02941 22744

Sändande fjärrtjänst

Via Nationalbibliotekets sändande fjärrtjänst kan bibliotek beställa material för lån eller som kopior till egna kunder.

Andra bibliotek kan göra beställningar till den sändande fjärrtjänsten under hela sommaren 2021. Det kan förekomma fördröjelser i leveranstiderna. Den sändande fjärrtjänsten håller stängt veckorna 29–30 (19–23.7).

Det går inte att få material ur Nationalsamlingen som fjärrlån, men det går att beställa kopior av dem. Mikrofilmer av tidningar i Nationalsamlingen skickar vi som läsesalslån enbart om det inte går att få dem någon annanstans.

Nationalbibliotekets material finns i söktjänst

Nationalbiblitekets söktjänst
kansalliskirjasto.finna.fi

Beställningar via den sändande fjärrtjänsten görs med vårt elektroniska beställningsformulär.

Sändande fjärrtjänst:
tfn  02941 20497

Fjärrtjänst
Nationalbiblioteket
+358 (0)2941 20497 (kirjastoille/bibliotek/libraries)
+358 (0)2941 22744 (yksityishenkilöille/privatpersoner/private persons)

Mer information om fjärrtjänsten