För att låna Nationalbibliotekets material behöver du ett nationalbibliotekskort. Materialen i våra samlingar kan du få antingen som traditionellt hemlån eller som läsesalslån då du får ta del av materialet i bibliotekets lokaler.