Nationalbiblioteket hör till Helka-biblioteken och för att låna våra material behöver du ett Helka-bibliotekskort. Materialen i våra samlingar kan du få antingen som traditionellt hemlån eller som läsesalslån då du får ta del av materialet i bibliotekets lokaler.