Hinderfrihet

Nationalbibliotekets verksamhetsställen har hinderfri passage. Till lokalerna i vår huvudbyggnad finns det en separat gång för rörelsehindrade. Vi erbjuder dessutom vid behov hjälpmedel för användning av våra material och tjänster.

Innehållsförteckning

En kund kan få en anteckning om specialtjänster på nationalbibliotekskortet. Då hämtar vi böcker i hyllorna till kunden och gör reserveringar per telefon. Reserverade böcker kan hämtas med kundens bibliotekskort eller fås hemskickade per post.

Hinderfri passage

Huvudentrén till vårt bibliotek på Unionsgatan 36 är dessvärre inte anpassad för personer som använder rullstol eller andra rörelsehindrade, utan vi ber dessa kunder använda entrén på innergården på Universitetsgatan 1. På innergården finns det även en handikapparkeringsplats.

Garderob, hissar och handikapptoaletter

Via entrén på innergården kommer du till en hall där det på vänstra sidan finns toaletter och förvaringsboxar.

I hallen finns en hiss som tar dig till Rotundan, med andra ord 1:a våningen i vår huvudbyggnad. Du kommer ut ur hissen bakom kundtjänsten i Rotundan. Personalen i kundtjänsten ger dig råd om användning av material och hjälper dig att göra och returnera lån.

Användning av hissen förutsätter att vaktmästaren är på plats. När du är klar med ditt besök ber vi dig därför återvända till kundtjänsten i Rotundan där personalen kallar på vaktmästaren som hjälper dig att ta dig tillbaka till utgången på Universitetsgatan 1.

I Rotundan finns hissar till våningarna. På läktarna i Rotundan kan man ta sig fram med rullstol. Dessvärre är läktarna i Kupolsalen och Södra och Norra salen för smala för detta.

Läsesalar i huvudbyggnaden

Huvudbyggnadens läsesalar, Södra salen och Norra salen ligger på första våningen på båda sidorna av Kupolsalen. Dem tar du dig till från Rotundan, tvärs genom Kupolsalen. Läsesalarna har elektriska dörrar som öppnas med en brytare. Du kan be om hjälp av vaktmästarna med att hitta plats vid borden i läsesalarna, de kan till exempel flytta undan stolar.

Läsesalarna är tysta lokaler. Om du behöver högläsning av anvisningar eller material ber vi dig kontakta kundtjänsten i förväg. Vi kan boka musiklyssningsrummet i Fabiania även för denna typ av ändamål.

Kundlokaler och läsesalar i Fabiania

Du tar dig till biblioteksflygeln vid Fabiansgatan via den förbindelsegången. I Fabiania ligger Musikbiblioteket, musiklyssningsrummet, Specialläsesalen och Slaviska biblioteket.

Förbindelsegången börjar på bottenvåningen i huvudbyggnaden i samma lokal där Kafé Rotunda ligger. I lokalen finns en hinderfri hiss som tar dig till förbindelsegången. I änden av förbindelsegången finns manuella dörrar med låg tröskel. Efter dörrarna till vänster finns en hiss som tar dig i Fabiania-flygeln.

Kundlokalerna i Fabiania är välanpassade för personer med rullstol. Hinderfria toaletter finns på våning 1.

Utställningslokaler

I Kupolsalen på första våningen i vårt bibliotek anordnas olika kulturevenemang, till exempel föreläsningar och konserter. Du har hinderfri passage till Kupolsalen via Rotundan.

På bottenvåningen i bibliotekets huvudbyggnad finns utställningslokalerna Galleriet samt Agricola-rummet. Du har hinderfri passage till lokalerna antingen direkt från hallen vid den hinderfria entrén eller efter att du har skött ärenden på biblioteket med den hinderfria hissen i Rotundan.

Möteslokalerna på Universitetsgatan 1

Möteslokalerna ligger på Fabianias andra våning. Hinderfri väg kan ordnas vid behov, kontakta våra vaktmästare på telefon 0504487050 eller via e-post kk-vahti@helsinki.fi.

Hjälpmedel

Vi erbjuder hjälpmedel för användning av våra tjänster och material. Du ska avtala med vaktmästaren i förväg om användning av läs-TV. Musiklyssningsrummet kan bokas även för tillfällen då en seende assistent läser till exempel material högt för en kund.

Vi hjälper gärna till

Vår personal hjälper dig gärna med användning av bibliotekets tjänster och olika praktiska arrangemang. Det är bra att avtala om besök i förväg för att vi ska kunna handleda dig och boka personal som kan hjälpa dig att röra dig och med andra praktiska saker.

Särskilt på veckoslut ber vi dig kontakta kundtjänsten eller vaktmästaren i förväg för att säkerställa att ditt besök går smidigt.

Ledar- och assistanshundar är naturligtvis välkomna till biblioteket.

Huvudbyggnadens vaktmästartjänst
+358 (0)2941 22750
Nationalbiblioteket

.

 
Bibliotekets kundtjänst
+358 (0)2941 23196
Nationalbiblioteket